Επιτυχημένη Πιστοποίηση με βάση το ISO 22301:2019 για το Σύστημα Διαχείρισης Επιχειρησιακής Συνέχειας (ΣΔΕΣ)

Στις 16/9/2020 διενεργήθηκε με επιτυχία η επιθεώρηση για την πιστοποίηση του Συστήματος Διαχείρισης Επιχειρησιακής Συνέχειας – ΣΔΕΣ (BCMS – Business Continuity Management System) κατά ISO 22301:2019 της εταιρείας ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΟΤΕΧΝΙΚΟΙ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ Α.Ε. από τον φορέα πιστοποίησης ISONIKE.

Μέσω του ΣΔΕΣ, επιτυγχάνεται η σωστή προετοιμασία και οργάνωση για την διαχείριση της συνολικής ικανότητας της εταιρείας να συνεχίσει να λειτουργεί κατά τη διάρκεια των πλέον απαιτητικών και έκτακτων συνθηκών είτε λόγω κάποιας σοβαρής καταστροφής είτε λόγω κάποιου σοβαρού περιστατικού που εμποδίζει την ομαλή λειτουργία της.

Η πρόσθετη πιστοποίηση κατά ISO 22301:2019 καθιστά την εταιρεία πρωτοπόρο στον κλάδο της, θωρακίζεται ακόμα περισσότερο στην αντιμετώπιση δυσμενών καταστάσεων όπως η ξαφνική εμφάνιση της πανδημίας του COVID-19 και εξασφαλίζει την επιχειρησιακή συνέχεια για την αποτελεσματική ικανοποίηση των πελατών. 

Επιπρόσθετα, η εταιρεία ήδη εφαρμόζει – μεταξύ άλλων- πιστοποιημένο Σύστημα Διαχείρισης της Ασφάλειας των Πληροφοριών κατά ISO 27001:2013, Σύστημα Διαχείρισης της Ποιότητας κατά ISO 9001:2015 και τεχνικά-οργανωτικά μέτρα συμμόρφωσης προς το GDPR.

 

Για να δείτε την πιστοποίηση της εταιρείας για την Διασφάλιση της Επιχειρησιακής Συνέχειας ISO 22301 πατήστε εδώ https://kainotom.gr/about-the-company/quality-policy/