11ο Πανελλήνιο Συνέδριο Management Υπηρεσιών Υγείας & Κοινωνικής Φροντίδας

Στις 22-25 Οκτωβρίου 2009 στην Γεωργιούπολη Χανίων διοργανώθηκε από την Ελληνική Εταιρεία Management Υπηρεσιών Υγείας (Ε.Ε.Μ.Υ.Υ.) το 11ο Πανελλήνιο Συνέδριο Management Υπηρεσιών Υγείας και Κοινωνικής Φροντίδας.