Ανθρώπινο Δυναμικό

Επειδή πιστεύουμε ότι η παροχή υπηρεσιών που προσφέρει η Εταιρεία μας, αλλά και η επίτευξη των στόχων της, στηρίζονται στο ανθρώπινο δυναμικό, επενδύουμε στην ένταξη νέων στελεχών με υψηλή επιστημονική κατάρτιση και σε συνεργάτες που είναι έμπειρα και καταξιωμένα στελέχη της αγοράς. Το ανθρώπινο δυναμικό της εταιρείας αποτελείται από προσωπικό:

  • υψηλής επιστημονικής επάρκειας
  • διαθέτει μεταπτυχιακές σπουδές
  • έχει μακρόχρονη εμπειρία στους τομείς εξειδίκευσης του
  • γνωρίζει την λειτουργία όλων των μηχανογραφικών εφαρμογών των φορέων που δραστηριοποιείται η εταιρεία μας, (π.χ. SAP, Η.ΔΙ.ΚΑ Α.Ε., Siba Soft, Computer Solutions, Neuropublic, Computer Team, Intrasoft, Unisystems, OR-CO, Soft1 Health ERP, OTS κ.λπ.)
  • είναι έμπειρο, φιλικό και με διάθεση να συμβάλλει στην προσπάθεια αναβάθμισης των οικονομικών λειτουργιών των φορέων που υποστηρίζουμε

Το ανθρώπινο δυναμικό της Εταιρείας καλύπτεται με Ασφαλιστήριο Συμβόλαιο Ζωής, Νοσοκομειακής & Εξωνοσοκομειακής Περίθαλψης.

Με βάση την κατανομή του προσωπικού μας ανά επίπεδο εκπαίδευσης, προκύπτει ότι το 35% είναι Πτυχιούχοι Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης, το 48% είναι Πτυχιούχοι ΤΕΙ, ενώ το 17% είναι Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης.

Στο επίπεδο της Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης βρίσκονται 8 υπάλληλοι. κυρίως με ειδικότητες Οικονομολόγου Υγείας και Συμβούλων Λογιστικής Ν.Π.Δ.Δ. με άδειες Α΄ και Β΄ τάξης Λογιστή – Φοροτεχνικού του Ο.Ε.Ε., Πτυχιούχοι ΤΕΙ είναι 10 υπάλληλοι με ειδικότητα Συμβούλου Λογιστικής Ν.Π.Δ.Δ., που διαθέτουν άδεια Λογιστή Β΄ τάξης και 1 Αναλυτής – Προγραμματιστής, ενώ στο επίπεδο της Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης είναι 4 υπάλληλοι.