Νομικά Πρόσωπα Δημοσίου Δικαίου

ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΩΝ ΜΑΙΩΝ – ΜΑΙΕΥΤΩΝ ΑΘΗΝΑΣ

 • Λογιστική & Φοροτεχνική Υποστήριξη για τα έτη 2020 & 2021
+

ΕΘΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΑΙΜΟΔΟΣΙΑΣ

 • Παροχή Υπηρεσιών Λογιστικής Υποστήριξης για την Εφαρμογή του Διπλογραφικού Λογιστικού Συστήματος για τα έτη 2017, 2018, 2019, 2020 και 2021
+

ΡΥΘΜΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ ΣΙΔΗΡΟΔΡΟΜΩΝ

 • Υπηρεσίες Λογιστικής Υποστήριξης για την Εφαρμογή του Διπλογραφικού Λογιστικού Συστήματος για τα έτη 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019 και 2020
+

ΕΘΝΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΚΩΦΩΝ

 • Παροχή Υπηρεσιών Λογιστικής Υποστήριξης για την Εφαρμογή του Διπλογραφικού Λογιστικού Συστήματος για τα έτη 2017 και 2018
 • Διοικητική, οικονομική και τεχνική υποστήριξη για την διαχείριση του Προγράμματος Διερμηνείας εξ αποστάσεως κωφών και βαρήκοων ατόμων
+

ΠΑΝΤΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ

 • Κατάρτιση Οικονομικών Καταστάσεων τέλους χρήσης 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012 & 2013
+

ΒΑΡΒΑΚΕΙΟ ΙΔΡΥΜΑ

 • Υποστήριξη της λειτουργίας του Διπλογραφικού Συστήματος σύμφωνα με το ΠΔ 205/98 για την κατάρτιση των οικονομικών καταστάσεων τέλους χρήσης 2010, 2011, 2012, 2013, 2014 και 2015
+

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ

 • Παροχή Οικονομικών, Λογιστικών Συμβουλών και Υπηρεσιών για την Κατάρτιση του Κανονισμού Λειτουργίας και Διαχείρισης και του Νέου Οργανισμού της ΕΛ.ΣΤΑΤ. καθώς και την Λογιστική Υποστήριξη της Λειτουργίας του Διπλογραφικού Λογιστικού Συστήματος στο υπό Διαμόρφωση Μηχανογραφημένο Λογιστήριο της ΕΛ.ΣΤΑΤ. από 1/1/2010 έως και 31/12/2011
 • Παροχή Υπηρεσιών Λογιστικής Υποστήριξης για την Εφαρμογή του Διπλογραφικού Λογιστικού Συστήματος στην ΕΛ.ΣΤΑΤ. για τα έτη 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017 και 2018
+

ΕΝΩΣΗ ΕΛΛΗΝΩΝ ΧΗΜΙΚΩΝ

 • Λογιστικές Υπηρεσίες για τα έτη 2004, 2005, 2006, 2007 & 2008
+

ΕΘΝΙΚΗ ΑΡΧΗ ΙΑΤΡΙΚΩΣ ΥΠΟΒΟΗΘΟΥΜΕΝΗΣ ΑΝΑΠΑΡΑΓΩΓΗΣ

 • Παροχή Υπηρεσιών Λογιστικής Υποστήριξης για την Εφαρμογή του Διπλογραφικού Λογιστικού Συστήματος
+

ΗΔΙΚΑ Α.Ε.

 • Ανάπτυξη συστήματος Αναλυτικής Λογιστικής στα πλαίσια εφαρμογής του Διπλογραφικού Λογιστικού Συστήματος στις Δημόσιες Μονάδες Υγείας με βάση το ΠΔ 146/2003
+

ΕΘΝΙΚΟ ΑΘΛΗΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΝΕΟΤΗΤΑΣ ΑΓΙΟΥ ΚΟΣΜΑ

 • Αρχική απογραφή & αποτίμηση των περιουσιακών στοιχείων, κατάρτιση και ενημέρωση του Μητρώου Παγίου του ΕΑΚΝ Άγιος Κοσμάς
+

ΤΑΜΕΙΟ ΑΛΛΗΛΟΒΟΗΘΕΙΑΣ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ

 • Απογραφή, αποτίμηση και σήμανση παγίων με την χρήση κωδικών barcode ετικετών των περιουσιακών στοιχείων του Ταμείου
+