Νομικά Πρόσωπα Δημοσίου Δικαίου

Νομικά Πρόσωπα Δημοσίου Δικαίου

ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΩΝ ΜΑΙΩΝ - ΜΑΙΕΥΤΩΝ ΑΘΗΝΑΣ

 • Λογιστική & Φοροτεχνική Υποστήριξη για τα έτη 2020, 2021 & 2022
+
ΕΘΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΑΙΜΟΔΟΣΙΑΣ

 • Παροχή Υπηρεσιών Λογιστικής Υποστήριξης για την Εφαρμογή του Διπλογραφικού Λογιστικού Συστήματος για τα έτη 2017, 2018, 2019, 2020, 2021 και 2022
+
ΡΥΘΜΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ ΣΙΔΗΡΟΔΡΟΜΩΝ

 • Υπηρεσίες Λογιστικής Υποστήριξης για την Εφαρμογή του Διπλογραφικού Λογιστικού Συστήματος για τα έτη 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020, 2021 και 2022
+
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΩΣΗ ΔΗΜΩΝ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ

 • Συμβουλευτική υποστήριξη για την δημοσιονομική διαχείριση του Φορέα για τα έτη 2020, 2021 και 2022
+
ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΦΥΣΙΚΟΘΕΡΑΠΕΥΤΩΝ

 • Υπηρεσίες ετήσιας λογιστικής υποστήριξης για τα έτη 2021 και 2022
+
ΡΥΘΜΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ ΛΙΜΕΝΩΝ

 • Υπηρεσίες ετήσιας λογιστικής υποστήριξης για τα έτη 2021 και 2022
+
ΚΕΝΤΡΟ ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗΣ & ΚΟΣΤΟΛΟΓΗΣΗΣ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΕ.ΤΕ.Κ.Ν.Υ. Α.Ε.

 • Λογιστική, φορολογική και οικονομική υποστήριξη για το έτος 2022
+
ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΦΥΣΙΚΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ

 • Λογιστική υποστήριξη
+
ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΩΝ ΕΛΛΑΔΟΣ Σ.Κ.Λ.Ε.

 • Λογιστική υποστήριξη
+
ΓΚΟΛΦ ΔΗΜΟΥ ΓΛΥΦΑΔΑΣ

 • Παροχή ανεξάρτητων λογιστικών υπηρεσιών σε φοροτεχνικά και ασφαλιστικά ζητήματα κατά τα έτη 2021 και 2022
+
ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΓΙΩΝ ΕΥΔΑΠ

 • Λογιστική υποστήριξη για την εφαρμογή του Κλαδικού Λογιστικού Σχεδίου των ΝΠΔΔ (ΠΔ 205/98)
+
ΕΘΝΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΚΩΦΩΝ

 • Παροχή Υπηρεσιών Λογιστικής Υποστήριξης για την Εφαρμογή του Διπλογραφικού Λογιστικού Συστήματος για τα έτη 2017 και 2018
 • Διοικητική, οικονομική και τεχνική υποστήριξη για την διαχείριση του Προγράμματος Διερμηνείας εξ αποστάσεως κωφών και βαρήκοων ατόμων
+
ΠΑΝΤΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ

 • Κατάρτιση Οικονομικών Καταστάσεων τέλους χρήσης 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012 & 2013
+
ΒΑΡΒΑΚΕΙΟ ΙΔΡΥΜΑ

 • Υποστήριξη της λειτουργίας του Διπλογραφικού Συστήματος σύμφωνα με το ΠΔ 205/98 για την κατάρτιση των οικονομικών καταστάσεων τέλους χρήσης 2010, 2011, 2012, 2013, 2014 και 2015
+
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ

 • Παροχή Οικονομικών, Λογιστικών Συμβουλών και Υπηρεσιών για την Κατάρτιση του Κανονισμού Λειτουργίας και Διαχείρισης και του Νέου Οργανισμού της ΕΛ.ΣΤΑΤ. καθώς και την Λογιστική Υποστήριξη της Λειτουργίας του Διπλογραφικού Λογιστικού Συστήματος στο υπό Διαμόρφωση Μηχανογραφημένο Λογιστήριο της ΕΛ.ΣΤΑΤ. από 1/1/2010 έως και 31/12/2011
 • Παροχή Υπηρεσιών Λογιστικής Υποστήριξης για την Εφαρμογή του Διπλογραφικού Λογιστικού Συστήματος στην ΕΛ.ΣΤΑΤ. για τα έτη 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017 και 2018
+
ΕΝΩΣΗ ΕΛΛΗΝΩΝ ΧΗΜΙΚΩΝ

 • Λογιστικές Υπηρεσίες για τα έτη 2004, 2005, 2006, 2007 & 2008
+
ΕΘΝΙΚΗ ΑΡΧΗ ΙΑΤΡΙΚΩΣ ΥΠΟΒΟΗΘΟΥΜΕΝΗΣ ΑΝΑΠΑΡΑΓΩΓΗΣ

 • Παροχή Υπηρεσιών Λογιστικής Υποστήριξης για την Εφαρμογή του Διπλογραφικού Λογιστικού Συστήματος
+
ΗΔΙΚΑ Α.Ε.

 • Ανάπτυξη συστήματος Αναλυτικής Λογιστικής στα πλαίσια εφαρμογής του Διπλογραφικού Λογιστικού Συστήματος στις Δημόσιες Μονάδες Υγείας με βάση το ΠΔ 146/2003
+
ΕΘΝΙΚΟ ΑΘΛΗΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΝΕΟΤΗΤΑΣ ΑΓΙΟΥ ΚΟΣΜΑ

 • Αρχική απογραφή & αποτίμηση των περιουσιακών στοιχείων, κατάρτιση και ενημέρωση του Μητρώου Παγίου του ΕΑΚΝ Άγιος Κοσμάς
+
ΤΑΜΕΙΟ ΑΛΛΗΛΟΒΟΗΘΕΙΑΣ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ

 • Απογραφή, αποτίμηση και σήμανση παγίων με την χρήση κωδικών barcode ετικετών των περιουσιακών στοιχείων του Ταμείου
+