Υπηρεσίες outsourcing

Στο πλαίσιο του outsourcing, με έμφαση στη συνεργασία και τη μεταφορά τεχνογνωσίας, η εταιρεία “παράγει” όλη την απαιτούμενη από τις Διοικήσεις των πελατών της πληροφόρηση και παρέχει αξιόπιστα και προστιθέμενης αξίας για τον πελάτη στοιχεία. 

Ενδεικτικές υπηρεσίες που η εταιρεία μας αναλαμβάνει είναι:

  •     Διεκπεραίωση τιμολογίων / χρηματικών ενταλμάτων
  •     Εκκαθάριση / υποβολή νοσηλίων στον ΕΟΠΥΥ
  •     Λογιστικός έλεγχος παραστατικών και δικαιολογητικών κ.λπ.