Δημόσιες Μονάδες Υγείας

Δημόσιες Μονάδες Υγείας

Ε.Ο.Π.Υ.Υ.

 • Έλεγχος Νοσηλίων Ιδιωτικών Παρόχων Υγείας έτους 2013
 • Παρακολούθηση παγίων με την χρήση κωδικών barcode ετικετών
+
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ

 • Μηχανισμός υποστήριξης για την εφαρμογή του Διπλογραφικού Λογιστικού & Κοστολογικού Συστήματος των Δημόσιων Μονάδων Υγείας
+
5η ΥΠΕ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ & ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ

 • Παροχή υπηρεσιών τεχνικής υποστήριξης της πρώτης εφαρμογής της Αναλυτικής Λογιστικής στα Νοσοκομεία της 5ης ΥΠΕ
+
Γ.Ν.Α. 'Ο ΕΥΑΓΓΕΛΙΣΜΟΣ'

 • Κατάρτιση Οικονομικών Καταστάσεων Τέλους Χρήσης ετών 2013, 2014, 2015, 2016 και 2017
 • Ηλεκτρονική υποβολή φορολογίας εισοδήματος
+
ΕΘΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΑΜΕΣΗΣ ΒΟΗΘΕΙΑΣ (Ε.Κ.Α.Β.)

 • Υπηρεσίες Λογιστικής και Πληροφορικής Υποστήριξης για την Εφαρμογή του Διπλογραφικού Συστήματος στα Πλαίσια του Επιχειρησιακού Προγράμματος (Διοικητική Μεταρρύθμιση) 2007 - 2013
 • Υποστήριξη της λειτουργίας του Διπλογραφικού Συστήματος σύμφωνα με το ΠΔ 146/03 για την κατάρτιση των οικονομικών καταστάσεων τέλους χρήσης 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019 & 2020
 • Εφαρμογή Διεθνών Προτύπων Χρηματοοικονομικής Αναφοράς 2016, 2017, 2018, 2019 & 2020
+
Γ.Ν. ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ "ΒΕΝΙΖΕΛΕΙΟ - ΠΑΝΑΝΕΙΟ"

 • Εφαρμογή του Διπλογραφικού Λογιστικού Συστήματος με βάση το ΠΔ 146/03 για τα έτη 2016, 2017, 2018, 2019, 2020 και 2021
 • Εφαρμογή των Διεθνών Προτύπων Χρηματοοικονομικής Πληροφόρησης (Δ.Π.Χ.Π.) ετών 2016, 2017, 2018, 2019, 2020 και 2021
+
Γ.Ν.Α. ΣΙΣΜΑΝΟΓΛΕΙΟ

 • Πιλοτική – Ερευνητική εφαρμογή του Δ.Λ.Σ. με ανάπτυξη και συλλειτουργία της Γενικής – Αναλυτικής Λογιστικής και των λογαριασμών τάξεως σύμφωνα με το Π.Δ. 146/03 – Ισολογισμός έτους 2003
 • Σύνταξη Ισολογισμού για το έτος 2005 - Εκπαίδευση προσωπικού στην Αναλυτική Λογιστική
 • Κλείσιμο Ισολογισμού και Αποτελέσματα χρήσης 2007 καθώς και την τήρηση Αναλυτικής Λογιστικής και το κλείσιμο των βιβλίων για τα έτη 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020 και 2021
 • Εφαρμογή Διεθνών Λογιστικών Προτύπων ετών 2008, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020 και 2021
+
1Η ΥΠΕ ΑΤΤΙΚΗΣ

 • Εφαρμογή του Διπλογραφικού Λογιστικού Συστήματος σύμφωνα με το ΠΔ 146/03 για τα έτη 2015, 2016, 2017, 2018, 2019 και 2020
 • Επεξεργασία - κωδικοποίηση απογραφών παγίων που θα διενεργηθούν από τα Κέντρα Υγείας της Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας και την σήμανση τους με barcode
+
Γ.Ν. ΣΑΜΟΥ

 • Φυσική Απογραφή - Παγίων Στοιχείων Αποτίμησης Αποθεμάτων
 • Εφαρμογή του Διπλογραφικού Λογιστικού Συστήματος με βάση το ΠΔ 146/03 για τα έτη 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020 και 2021
 • Εφαρμογή των Διεθνών Προτύπων Χρηματοοικονομικής Πληροφόρησης (Δ.Π.Χ.Π.) ετών 2007, 2008, 2009, 2010, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020 και 2021
+
Ε.Α.Ν.Π. ΜΕΤΑΞΑ

 • Κατάρτιση Οικονομικών Καταστάσεων Τέλους Χρήσης ετών 2004, 2005, 2006, 2007, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020 και 2021
 • Εφαρμογή των Διεθνών Προτύπων Χρηματοοικονομικής Πληροφόρησης (Δ.Π.Χ.Π.) ετών 2009, 2010, 2011, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020 και 2021
 • Τεχνική Βοήθεια ΕΣΠΑ
 • Εκτέλεση Τιμολόγησης των Ασφαλιστικών Ταμείων και Εκκαθάριση Πληρωμών Προμηθευτών
 • Κοστολόγηση - Εκκαθάριση Νοσηλίων
+
Γ.Ν. ΛΕΥΚΑΔΑΣ

 • Λογιστική Υποστήριξη του ΚΛΣ για το έτος 2004
 • Φυσική Απογραφή - Παγίων Στοιχείων Αποτίμησης Αποθεμάτων
 • Διενέργεια Απογραφής άρθρου 12 Ν. 3580/2007
 • Κατάρτιση Οικονομικών Καταστάσεων ετών 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020 και 2021
 • Εφαρμογή των Διεθνών Προτύπων Χρηματοοικονομικής Πληροφόρησης (Δ.Π.Χ.Π.) ετών 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020 και 2021
+
Γ.Ν. ΠΕΙΡΑΙΑ 'ΤΖΑΝΕΙΟ'

 • Φυσική Απογραφή - Παγίων Στοιχείων Αποτίμησης Αποθεμάτων
 • Εφαρμογή του ΚΛΣ και Εκπαίδευση των Υπαλλήλων
 • Διενέργεια Απογραφής Άρθρου 12 Ν. 3580/2007
 • Κατάρτιση Οικονομικών - Λογιστικών Καταστάσεων Τέλους Χρήσης 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020 και 2021
 • Εφαρμογή των Διεθνών Προτύπων Χρηματοοικονομικής Πληροφόρησης (Δ.Π.Χ.Π.) ετών 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020 και 2021
+
Γ.Ν.Α. ΙΠΠΟΚΡΑΤΕΙΟ

 • Φυσική Απογραφή - Παγίων Στοιχείων Αποτίμησης Αποθεμάτων
 • Κατάρτιση Οικονομικών Καταστάσεων ετών 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020 και 2021
 • Εφαρμογή των Διεθνών Προτύπων Χρηματοοικονομικής Πληροφόρησης (Δ.Π.Χ.Π.) ετών 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020 και 2021
 • Εφαρμογή της Αναλυτικής Λογιστικής με βάσει την ομάδα 9 του ΠΔ 146/2003
 • Προμήθεια, Εγκατάσταση και Τεχνική Υποστήριξη της Εξειδικευμένης Εφαρμογής "Software for Clinical Economic Governance" για τα έτη 2017, 2018, 2019, 2020 και 2021
+
ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΑΦΡΟΔΙΣΙΩΝ & ΔΕΡΜΑΤΙΚΩΝ ΠΑΘΗΣΕΩΝ ΑΘΗΝΩΝ 'ΑΝΔΡΕΑΣ ΣΥΓΓΡΟΣ'

 • Φυσική Απογραφή - Παγίων Στοιχείων Αποτίμησης Αποθεμάτων
 • Εφαρμογή του Κλαδικού Λογιστικού Σχεδίου ΠΔ 146/03 για τα έτη 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020 και 2021
 • Διενέργεια Απογραφής Άρθρου 12 Ν. 3580/2007
 • Εφαρμογή των Διεθνών Προτύπων Χρηματοοικονομικής Πληροφόρησης (Δ.Π.Χ.Π.) ετών 2007, 2008, 2009, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020 και 2021
 • Μελέτη για την προετοιμασία της υποδομής για την εφαρμογή της Αναλυτικής Λογιστικής
 • Παροχή Υπηρεσιών Τεχνικού Συμβούλου για την Διαχείριση Συγχρηματοδοτούμενων Έργων ΕΣΠΑ
+
Γ.Ν. ΛΗΞΟΥΡΙΟΥ

 • Φυσική Απογραφή - Παγίων Στοιχείων Αποτίμησης Αποθεμάτων
 • Εφαρμογή του Κλαδικού Λογιστικού Σχεδίου ΠΔ 146/03
 • Υλοποίηση του ΠΔ 146/03 - Εφαρμογή Διπλογραφικού Συστήματος - Κατάρτιση Οικονομικών Καταστάσεων Τέλους Χρήσης 2006 - Τήρηση Λογιστικών Βιβλίων Έτους 2007
 • Διενέργεια Απογραφής Άρθρου 12 Ν. 3580/2007
 • Κατάρτιση Οικονομικών Καταστάσεων ετών 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020 και 2021
 • Εφαρμογή των Διεθνών Προτύπων Χρηματοοικονομικής Πληροφόρησης (Δ.Π.Χ.Π.) ετών 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020 και 2021
+
Γ.Ν. ΧΑΝΙΩΝ

 • Εφαρμογή Διπλογραφικού Λογιστικού Σχεδίου ΠΔ 146/03
 • Σύνταξη Οικονομικών καταστάσεων ετών 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020 και 2021
 • Εφαρμογή των Διεθνών Προτύπων Χρηματοοικονομικής Πληροφόρησης (Δ.Π.Χ.Π.) ετών 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020 και 2021
+
Γ.Ν. ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ 'ΘΡΙΑΣΙΟ'

 • Εφαρμογή Διπλογραφικού Λογιστικού Σχεδίου ΠΔ 146/03 για τα έτη 2009 και 2010
 • Κωδικοποίηση Υλικών
 • Επιχειρησιακό Σχέδιο για την Περίοδο 2008-2011
 • Διενέργεια Απογραφής Άρθρου 12 Ν. 3580/2007
 • Λογιστική Υποστήριξη του Ειδικού Λογαριασμού Απογευματινών Ιατρείων (ΕΛΛΑΠΙ)
 • Κατάρτιση Οικονομικών Καταστάσεων Τέλους Χρήσης ετών 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020 και 2021
 • Μελέτη προετοιμασίας της υποδομής για την εφαρμογή της Αναλυτικής Λογιστικής
 • Εφαρμογή των Διεθνών Προτύπων Χρηματοοικονομικής Πληροφόρησης (Δ.Π.Χ.Π.) ετών 2009, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020 και 2021
 • Επιχειρησιακό Σχέδιο Δράσης για την περίοδο 2013 - 2018
+
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΟ Γ.Ν. ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ

 • Σύνταξη οικονομικών καταστάσεων ετών 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020 και 2021
 • Εφαρμογή των Διεθνών Προτύπων Χρηματοοικονομικής Πληροφόρησης (Δ.Π.Χ.Π.) ετών 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020 και 2021
 • Μελέτη προετοιμασίας της υποδομής για την εφαρμογή της Αναλυτικής Λογιστικής και εκπαίδευση του προσωπικού στην Αναλυτική Λογιστική
 • Κοστολόγηση Νοσηλίων
 • Εφοδιαστική Αλυσίδα - Logistics
+
Γ.Ν. ΣΥΡΟΥ

 • Υποστήριξη Εφαρμογής του Διπλογραφικού Συστήματος
 • Διενέργεια Απογραφής Άρθρου 12 Ν. 3580/2007
 • Κατάρτιση Οικονομικών Καταστάσεων ετών 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020 και 2021
 • Εφαρμογή των Διεθνών Προτύπων Χρηματοοικονομικής Πληροφόρησης (Δ.Π.Χ.Π.) ετών 2007, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020 και 2021
+
Γ.Ν. ΝΑΞΟΥ

 • Υποστήριξη Εφαρμογής του Διπλογραφικού Συστήματος για το έτος 2006
 • Κατάρτιση Οικονομικών Καταστάσεων ετών 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020 και 2021
 • Εφαρμογή των Διεθνών Προτύπων Χρηματοοικονομικής Πληροφόρησης (Δ.Π.Χ.Π.) ετών 2016, 2017, 2018, 2019, 2020 και 2021
+
Γ.Ο.Ν.Κ. 'ΟΙ ΑΓΙΟΙ ΑΝΑΡΓΥΡΟΙ'

 • Τήρηση Λογιστικών Βιβλίων του Νοσοκομείου και Κατάρτιση Οικονομικών Καταστάσεων Τέλους Χρήσης ετών 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020 και 2021
 • Εφαρμογή των Διεθνών Προτύπων Χρηματοοικονομικής Πληροφόρησης (Δ.Π.Χ.Π.) ετών 2007, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020 και 2021
 • Επιχειρησιακό Σχέδιο Δράσης για την περίοδο 2009 - 2013
+
Γ.Ν.Α. 'ΚΑΤ'

 • Φυσική Απογραφή - Παγίων Στοιχείων Αποτίμησης Αποθεμάτων
 • Κατάρτιση Οικονομικών Καταστάσεων Τέλους Χρήσης 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2020 και 2021
 • Εφαρμογή των Διεθνών Προτύπων Χρηματοοικονομικής Πληροφόρησης (Δ.Π.Χ.Π.) ετών 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2020 και 2021
+
ΚΩΝΣΤΑΝΤΟΠΟΥΛΕΙΟ Γ.Ν. ΝΕΑΣ ΙΩΝΙΑΣ

 • Διενέργεια Απογραφής Άρθρου 12 Ν. 3580/2007
 • Υποστήριξη της Λειτουργίας Διπλογραφικού Συστήματος σύμφωνα με το ΠΔ 146/03 ετών 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020 και 2021
 • Εφαρμογή των Διεθνών Προτύπων Χρηματοοικονομικής Πληροφόρησης (Δ.Π.Χ.Π.) ετών 2009, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020 και 2021
 • Προμήθεια, Εγκατάσταση και Τεχνική Υποστήριξη της Εξειδικευμένης Εφαρμογής "Software for Clinical Economic Governance" για τα έτη 2017, 2018, 2019, 2020 και 2021
+
Γ.Α.Ν.Α  "ΑΓΙΟΣ ΣΑΒΒΑΣ"

 • Υποστήριξη της Λειτουργίας Διπλογραφικού Συστήματος σύμφωνα με το ΠΔ 146/03 ετών 2021 και 2022
 • Εφαρμογή των Διεθνών Προτύπων Χρηματοοικονομικής Πληροφόρησης (Δ.Π.Χ.Π.) έτους 2020
+
Γ.Ν. ΚΑΡΠΑΘΟΥ  "ΑΓΙΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ Ο ΚΑΡΠΑΘΙΟΣ"

 • Υποστήριξη της Λειτουργίας Διπλογραφικού Συστήματος σύμφωνα με το ΠΔ 146/03 έτους 2022
 • Εφαρμογή των Διεθνών Προτύπων Χρηματοοικονομικής Πληροφόρησης (Δ.Π.Χ.Π.) έτους 2021
+
ΨΥΧΙΑΤΡΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΑΤΤΙΚΗΣ

 • Eφαρμογή του Διπλογραφικού Λογιστικού Συστήματος με βάση το ΠΔ 146/03 για τα έτη 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020 και 2021
 • Εφαρμογή των Διεθνών Προτύπων Χρηματοοικονομικής Πληροφόρησης (Δ.Π.Χ.Π.) ετών 2008, 2009, 2011, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020 και 2021
+
Γ.Ν. ΦΙΛΙΑΤΩΝ

 • Λογιστική Υποστήριξη και Εφαρμογή Προγράμματος Διπλογραφικού Συστήματος
 • Κατάρτιση Οικονομικών Καταστάσεων ετών 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020 και 2021
 • Εφαρμογή των Διεθνών Προτύπων Χρηματοοικονομικής Πληροφόρησης (Δ.Π.Χ.Π.) ετών 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020 και 2021
+
Γ.Ν. ΘΗΒΩΝ

 • Εφαρμογή του Διπλογραφικού Λογιστικού Συστήματος με βάση το ΠΔ 146/03 για τα έτη 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020 και 2021
 • Εφαρμογή των Διεθνών Προτύπων Χρηματοοικονομικής Πληροφόρησης (Δ.Π.Χ.Π.) ετών 2009, 2010, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020 και 2021
+
Γ.Ν. ΙΚΑΡΙΑΣ

 • Κατάρτιση Οικονομικών Καταστάσεων Τέλους Χρήσης ετών 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020 και 2021
 • Εφαρμογή των Διεθνών Προτύπων Χρηματοοικονομικής Πληροφόρησης (Δ.Π.Χ.Π.) ετών 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020 και 2021
+
Γ.Ν. ΚΥΘΗΡΩΝ

 • Κατάρτιση Οικονομικών Καταστάσεων Τέλους Χρήσης ετών 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020 και 2021
 • Εφαρμογή των Διεθνών Προτύπων Χρηματοοικονομικής Πληροφόρησης (Δ.Π.Χ.Π.) ετών 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020 και 2021
+
Γ.Ν. ΜΥΤΙΛΗΝΗΣ

 • Εφαρμογή και Υποστήριξη του Διπλογραφικού Λογιστικού Συστήματος για τα έτη 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020 και 2021
 • Εφαρμογή των Διεθνών Προτύπων Χρηματοοικονομικής Πληροφόρησης (Δ.Π.Χ.Π.) ετών 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020 και 2021
 • Στρατηγικό - Επιχειρησιακό Σχέδιο έτους 2021
+
ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΜΕΤΟΧΙΚΟΥ ΤΑΜΕΙΟΥ ΣΤΡΑΤΟΥ

 • Εφαρμογή του Διπλογραφικού Λογιστικού Συστήματος με βάση το ΠΔ 146/03 στα πλαίσια του Ο.Π.Σ. Δ.Υ.Σ.Ν. 'ΦΙΛΙΠΠΟΣ' για τα έτη 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020 και 2021
 • Ολοκλήρωση της υποβολής λογαριασμών νοσηλίων ΙΚΑ έτους 2011 καθώς και των εκκρεμών νοσηλίων ΙΚΑ έτους 2010
+
Γ.Ν. ΠΕΙΡΑΙΑ ΝΙΚΑΙΑΣ

 • Εφαρμογή του Διπλογραφικού Λογιστικού Συστήματος σύμφωνα με το ΠΔ 146/03 για τα έτη 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019 και 2020
 • Εφαρμογή των Διεθνών Προτύπων Χρηματοοικονομικής Πληροφόρησης (Δ.Π.Χ.Π.) ετών 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019 και 2020
+
2η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ & ΑΙΓΑΙΟΥ

 • Εφαρμογή του Διπλογραφικού Λογιστικού Συστήματος σύμφωνα με το ΠΔ 146/03 για τα έτη 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020, 2021 και 2022
 • Εκκαθάριση Υποχρεώσεων Προμηθευτών
+
1η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ - ΕΛΚΕΑ

 • Εφαρμογή του Διπλογραφικού Λογιστικού Συστήματος σύμφωνα με το ΠΔ 146/03 για το έτος 2019, 2020, 2021 και 2022
+
2η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΠΕΡΑΙΩΣ & ΑΙΓΑΙΟΥ - ΕΛΚΕΑ

 • Καταγραφή, ανάλυση και αξιολόγηση οικονομικών στοιχείων των Κέντρων Κόστους των Νοσοκομείων Ευθύνης της 2η ΥΠΕ
 • Εφαρμογή του Διπλογραφικού Λογιστικού Συστήματος σύμφωνα με το ΠΔ 146/03 για τα έτη 2016, 2017 2018, 2019, 2020, 2021 και 2022
+
Γ.Ν. ΡΕΘΥΜΝΟΥ

 • Εφαρμογή Διπλογραφικού Λογιστικού Σχεδίου ΠΔ 146/03 για τα έτη 2007, 2008, 2009, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020 και 2021
 • Εφαρμογή των Διεθνών Προτύπων Χρηματοοικονομικής Πληροφόρησης (Δ.Π.Χ.Π.) έτους 2009, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020 και 2021
+
Γ.Ν. ΛΑΙΚΟ

 • Εφαρμογή Διπλογραφικού Λογιστικού Σχεδίου ΠΔ 146/03 για τα έτη 2007, 2008, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020, 2021 και 2022
+
Γ.Ν. ΛΙΒΑΔΕΙΑΣ

 • Σύνταξη ενοποιημένων οικονομικών καταστάσεων έτους 2018 των μονάδων ΓΝ Λιβαδειάς & ΓΝ Θήβας
+
Γ.Ν. ΠΑΤΗΣΙΩΝ

 • Διενέργεια Απογραφής Άρθρου 12 Ν. 3580/2007
 • Υποστήριξη και Σύνταξη Ισολογισμού 2007 και Οργάνωση για την Εφαρμογή του Διπλογραφικού Συστήματος με βάση το ΠΔ 146/03
 • Υπηρεσίες Υποστήριξης για την Σύνταξη Ισολογισμού 2008 και Οργάνωση για την Εφαρμογή του Διπλογραφικού Συστήματος με βάση το ΠΔ 146/03
 • Υπηρεσίες Διαχείρισης Οικονομικών Θεμάτων καθώς και του Εξοπλισμού του Νοσοκομείου Πατησίων
+
7η ΥΠΕ ΚΡΗΤΗΣ

 • Εφαρμογή του διπλογραφικού λογιστικού συστήματος με βάσει το ΠΔ 146/03
+
Γ.Ν. ΜΕΛΙΣΣΙΩΝ "ΑΜΑΛΙΑ ΦΛΕΜΙΓΚ"

 • Σχεδιασμός και Κατάρτιση τμηματικών Προϋπολογισμών και συνολικού Σφαιρικού Προϋπολογισμού, έτους 2003. Απογραφή Πάγιων - Αποθεμάτων και Παρακολούθηση Προμηθειών του Νοσοκομείου
 • Φυσική Απογραφή - Παγίων Στοιχείων Αποτίμησης Αποθεμάτων
 • Λογιστική Υποστήριξη του Διπλογραφικού Λογιστικού Συστήματος για το έτος 2006 σύμφωνα με το ΠΔ 146/03
 • Κατάρτιση Οικονομικών Καταστάσεων Τέλους Χρήσης ετών 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011 και 2012
 • Εφαρμογή των Διεθνών Προτύπων Χρηματοοικονομικής Πληροφόρησης (Δ.Π.Χ.Π.) έτους 2008
+
6η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ, ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ, ΗΠΕΙΡΟΥ & ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ

 • Τεχνική Βοήθεια ΕΣΠΑ
+
Γ.Ν. - Κ.Υ. ΚΩ

 • Εφαρμογή του Διπλογραφικού Λογιστικού Συστήματος σύμφωνα με το ΠΔ 146/03 για τα έτη 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015 και 2016
 • Εφαρμογή των Διεθνών Προτύπων Χρηματοοικονομικής Πληροφόρησης (Δ.Π.Χ.Π.) ετών 2014, 2015 και 2016
+
Γ.Ν. ΔΥΤΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ

 • Εφαρμογή του Κλαδικού Λογιστικού Σχεδίου ΠΔ 146/03
 • Διενέργεια Απογραφής Άρθρου 12 Ν. 3580/2007
 • Κατάρτιση Οικονομικών Καταστάσεων ετών 2008, 2009, 2010, 2011, 2012 και 2013
 • Εφαρμογή των Διεθνών Προτύπων Χρηματοοικονομικής Πληροφόρησης (Δ.Π.Χ.Π.) ετών 2010, 2012 και 2013
+
Γ.Ν. ΠΑΤΗΣΙΩΝ

 • Διενέργεια Απογραφής Άρθρου 12 Ν. 3580/2007
 • Υποστήριξη και Σύνταξη Ισολογισμού 2007 και Οργάνωση για την Εφαρμογή του Διπλογραφικού Συστήματος με βάση το ΠΔ 146/03
 • Υπηρεσίες Υποστήριξης για την Σύνταξη Ισολογισμού 2008 και Οργάνωση για την Εφαρμογή του Διπλογραφικού Συστήματος με βάση το ΠΔ 146/03
 • Υπηρεσίες Διαχείρισης Οικονομικών Θεμάτων καθώς και του Εξοπλισμού του Νοσοκομείου Πατησίων
+
Γ.Ν.Α. ΠΟΛΥΚΛΙΝΙΚΗ

 • Διενέργεια Αρχικής Απογραφής – Ισολογισμός Έναρξης - Κατάρτιση Λογιστικών Σχεδίων
 • Κατάρτιση, Κλείσιμο Ισολογισμού έτους 2006, καθώς και Εκπαίδευση του απαραίτητου προσωπικού
 • Σύνταξη των Οικονομικών Καταστάσεων Τέλους Χρήσης των ετών 2007 & 2008
+
ΨΥΧΙΑΤΡΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΤΡΙΠΟΛΗΣ

 • Κατάρτιση Λογιστικών Καταστάσεων Τέλους Χρήσης 2003 - Κατάρτιση Λογιστικών Σχεδίων σύμφωνα με το ΠΔ 146/03 - Λογιστική Παρακολούθηση για την χρήση από 1/1/2004 έως και 31/12/2004
 • Παρακολούθηση της Εφαρμογής της Γενικής και Αναλυτικής Λογιστικής παράλληλα με το Δημόσιο Λογιστικό σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στο ΠΔ 146/03
+
Γ.Ν. ΚΟΡΙΝΘΟΥ

 • Λογιστικές Εργασίες για το έτος 2004
+
ΑΙΓΙΝΗΤΕΙΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ

 • Λογιστική Υποστήριξη - Κατάρτιση Οικονομικών Λογιστικών Καταστάσεων Τέλους Χρήσης 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013 και 2014
+
Γ.Ν. ΚΡΕΣΤΕΝΩΝ

 • Φυσική Απογραφή - Παγίων Στοιχείων Αποτίμησης Αποθεμάτων
 • Διενέργεια Απογραφής Άρθρου 12 Ν. 3580/2007
+
Γ.Ν. ΜΕΣΟΛΟΓΓΙΟΥ

 • Διενέργεια Αρχικής Απογραφής & Αποτίμησης των Περιουσιακών Στοιχείων - Κατάρτιση Λογιστικών Σχεδίων και Συνδεσμολογία Υλικών & Λογαριασμών
+
Γ.Ν. ΚΥΜΗΣ

 • Φυσική Απογραφή - Παγίων Στοιχείων Αποτίμησης Αποθεμάτων
+
Γ.Ν. ΠΥΡΓΟΥ

 • Προετοιμασία Εφαρμογής του ΠΔ 146/03
 • Φυσική Απογραφή - Παγίων Στοιχείων Αποτίμησης Αποθεμάτων
 • Εφαρμογή του Διπλογραφικού Λογιστικού Συστήματος έτους 2006
+
Γ.Ν. ΑΜΑΛΙΑΔΑΣ

 • Κατάρτιση Οικονομικών - Λογιστικών Καταστάσεων Τέλους Χρήσης ετών 2005, 2006, 2007 και 2008 με βάση το ΠΔ 146/03
 • Φυσική Απογραφή - Παγίων Στοιχείων Αποτίμησης Αποθεμάτων
 • Διενέργεια Απογραφής Άρθρου 12 Ν. 3580/2007
 • Εφαρμογή των Διεθνών Λογιστικών Προτύπων Χρηματοοικονομικής Πληροφόρησης (Δ.Λ.Π.) έτους 2007
+
Γ.Ν. ΠΑΙΔΩΝ ΠΑΤΡΩΝ 'ΚΑΡΑΜΑΝΔΑΝΕΙΟ'

 • Φυσική Απογραφή - Παγίων Στοιχείων Αποτίμησης Αποθεμάτων
 • Διενέργεια Απογραφής Άρθρου 12 Ν. 3580/2007
+
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΟ Γ.Ν. ΠΑΤΡΩΝ

 • Φυσική Απογραφή - Παγίων Στοιχείων Αποτίμησης Αποθεμάτων
 • Εφαρμογή Διπλογραφικού Λογιστικού Σχεδίου ΠΔ 146/03
 • Εργασίες Υποστήριξης του Διπλογραφικού Συστήματος με βάση το ΠΔ 146/03 - Οικονομικές Καταστάσεις Τέλους Χρήσης 2006 - Ετήσια Υποστήριξη του Λογιστήρίου το Έτος 2007 - Κωδικοποίηση και Μηχανογράφηση Παγίων
+
Γ.Ν. ΠΑΤΡΩΝ 'Ο ΑΓΙΟΣ ΑΝΔΡΕΑΣ'

 • Φυσική Απογραφή - Παγίων Στοιχείων Αποτίμησης Αποθεμάτων
+
ΠΑΘΟΛΟΓΙΚΟ ΝΟΣ. ΑΘΗΝΩΝ ΣΠΗΛΙΟΠΟΥΛΕΙΟ 'Η ΑΓΙΑ ΕΛΕΝΗ'

 • Φυσική Απογραφή - Παγίων Στοιχείων Αποτίμησης Αποθεμάτων
 • Εφαρμογή του Διπλογραφικού Συστήματος για το έτος 2006
+
Γ.Ν. ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ

 • Υπηρεσίες Λογιστικής Υποστήριξης στα Πλαίσια της Εφαρμογής του ΚΛΣ Μονάδων Υγείας για τα έτη 2005 & 2006
 • Υπηρεσίες τυποποίησης και ταξινόμησης περιεχομένου ή δεδομένων
+
Γ.Ν. ΙΕΡΑΠΕΤΡΑΣ

 • Εφαρμογή Διπλογραφικού Λογιστικού Σχεδίου ΠΔ 146/03 έτους 2006
+
Γ.Ν. ΣΗΤΕΙΑΣ

 • Εφαρμογή Διπλογραφικού Λογιστικού Σχεδίου ΠΔ 146/03
 • Τήρηση των Λογιστικών Βιβλίων για το Έτος 2008 σύμφωνα με το ΠΔ 146/03 - Ισολογισμός Έναρξης 2007 και Αποτελέσματα Χρήσης 2007 - 2008
+
Γ.Ν. ΧΙΟΥ

 • Φυσική Απογραφή - Παγίων Στοιχείων Αποτίμησης Αποθεμάτων
+
Γ.Ν. ΚΕΦΑΛΛΟΝΙΑΣ

 • Διενέργεια Απογραφής Άρθρου 12 Ν. 3580/2007
+
ΝΟΣ. ΝΟΣΗΜ. ΘΩΡΑΚΟΣ Ν.Δ. ΕΛΛΑΔΑΣ 'ΑΓΙΟΣ ΑΝΔΡΕΑΣ'

 • Διενέργεια Απογραφής Άρθρου 12 Ν. 3580/2007
+
Γ.Ν. ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ

 • Διενέργεια Απογραφής Άρθρου 12 Ν. 3580/2007
+
Γ.Ν. ΚΙΛΚΙΣ

 • Διενέργεια Απογραφής Άρθρου 12 Ν. 3580/2007
+
ΠΑΙΔΟΨΥΧΙΑΤΡΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΑΤΤΙΚΗΣ

 • Σύνταξη Απογραφής και Ισολογισμού Έναρξης, Εκπαίδευση Προσωπικού
 • Εφαρμογή του Διπλογραφικού Λογιστικού Συστήματος με βάση το ΠΔ 146/03 για το έτος 2008
 • Κατάρτιση Οικονομικών Καταστάσεων ετών 2008, 2009, 2010 και 2011
+
Γ.Ν. ΒΟΛΟΥ

 • Εφαρμογή των Διεθνών Προτύπων Χρηματοοικονομικής Πληροφόρησης (Δ.Π.Χ.Π.) ετών 2007, 2009 και 2010
+
Γ.Ν. ΣΩΤΗΡΙΑ

 • Κατάρτιση Οικονομικών Καταστάσεων Τέλους Χρήσης ετών 2008 και 2011
+
ΔΡΟΜΟΚΑΙΤΕΙΟ

 • Κατάρτιση Οικονομικών Καταστάσεων Τέλους Χρήσης ετών 2009, 2010 και 2011
+
Γ.Ν. - Κ.Υ. ΚΑΛΥΜΝΟΥ

 • Κατάρτιση Οικονομικών Καταστάσεων Τέλους Χρήσης ετών 2010 και 2011
+
Γ.Ν.Α. ΕΛΠΙΣ

 • Κατάρτιση Οικονομικών Καταστάσεων Τέλους Χρήσης έτους 2011
+
Γ.Ν.Π.Α. 'ΠΑΝ. & ΑΓΛΑΙΑΣ ΚΥΡΙΑΚΟΥ'

 • Σύμβουλος Υποστήριξης για την Ωρίμανση - Υλοποίηση Έργων ΕΣΠΑ
+