Προφίλ

Προφίλ

Η KAINOTOMIA Α.Ε., είναι εταιρεία παροχής εξειδικευμένων οικονομοτεχνικών υπηρεσιών, συμβουλών και λύσεων και δραστηριοποιείται σε Δημόσιες Μονάδες Υγείας, Νομικά Πρόσωπα Δημοσίου Δικαίου, O.T.A., Εκπαιδευτικά Ιδρύματα και λοιπά Νομικά Πρόσωπα Ιδιωτικού Δικαίου. Η εταιρεία διαθέτει Πιστοποίηση Συστήματος Διαχείρισης Ποιότητας σύμφωνα με το διεθνές πρότυπο EN ISO 9001, Πιστοποίηση Διαχείρισης Ασφάλειας των Πληροφοριών σύμφωνα με το εξαιρετικά απαιτητικό πρότυπο ISO 27001, Πιστοποίηση Διαχείρισης της Επιχειρησιακής Συνέχειας σύμφωνα με το ISO 22301, Πιστοποίηση με το Σύστημα Διαχείρισης για την Καταπολέμηση της Δωροδοκίας (ΣΔΚΔ) ISO 37001 & Πιστοποίηση για το Σύστημα Περιβαλλοντικής Διαχείρισης σύμφωνα με το ISO 14001.

Στοιχεία Δημοσιότητας της ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΟΤΕΧΝΙΚΟΙ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ Α.Ε. στον διαδικτυακό κόμβο του Γ.Ε.ΜΗ.

Είναι μέλος:

 • Του Οικονομικού Επιμελητηρίου της Ελλάδος, (Αριθμός Αδείας 480)
 • Του Εμπορικού και Βιομηχανικού Επιμελητηρίου Αθηνών
 • Του Συνδέσμου Ανώνυμων Εταιρειών & Ε.Π.Ε.
 • Του Συνδέσμου Επιχειρήσεων Ιατρικών & Βιοτεχνολογικών Προϊόντων - ΣΕΙΒ (Αριθμός Μητρώου 1346)
 • Του Συνδέσμου Εταιρειών Συμβούλων Μάνατζμεντ Ελλάδος - ΣΕΣΜΑ

Η Έδρα της

Η έδρα της ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΟΤΕΧΝΙΚΟΙ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ Α.Ε., είναι στον 2ο όροφο πολυώροφου κτιρίου γραφείων επί της οδού Τζωρτζ 30-32, στην Αθήνα. Σε συνολικό κλιματιζόμενο χώρο 300 τ.μ. υπάρχει όλος ο απαραίτητος εξοπλισμός για την υποστήριξη της λειτουργίας της.

Ο χώρος εγκατάστασης και ο εξοπλισμός των γραφείων της εταιρείας καλύπτουν τις πλέον σύγχρονες προδιαγραφές σε θέματα εργονομίας, ασφάλειας καθώς και οικονομίες ενέργειας ως απόδειξη της ευαισθησίας της σε θέματα εργασιακού περιβάλλοντος όσο και οικολογικής συνείδησης.

Η Διοικητική Δομή της

Σύντομο Ιστορικό

Η εταιρεία ιδρύθηκε από Οικονομολόγους - Λογιστές με αποδεδειγμένη επιστημονική επάρκεια και εμπειρία τόσο στο χώρο του Δημόσιου τομέα όσο και στο χώρο του Ιδιωτικού Τομέα. Οι ιδρυτές της διαθέτουν πλούσια εκπαιδευτική εμπειρία καθώς έχουν διδάξει ως βασικοί εισηγητές σε σεμινάρια που έχουν γίνει σε όλη την Ελλάδα, για την ενημέρωση των δημοσίων υπαλλήλων της χώρας μας, στο θεσμό της Λογιστικής Τυποποίησης και την εφαρμογή των Κλαδικών Λογιστικών Σχεδίων - Π.Δ. 315/99 (Ο.Τ.Α.), Π.Δ. 205/98 (Ν.Π.Δ.Δ.) και Π.Δ. 146/03 (Δημόσιες Μονάδες Υγείας) - από το Ινστιτούτο Επιμόρφωσης του Εθνικού Κέντρου Δημόσιας Διοίκησης, τα Κέντρα Επαγγελματικής Κατάρτισης Νοσοκομείων (Κ.Ε.Κ.) κ.λ.π. Επίσης έχουν συμμετάσχει σε πολλά επιστημονικά συνέδρια ως εισηγητές, έχουν δημοσιεύσει πολλές εργασίες και άρθρα σε περιοδικά και εφημερίδες του χώρου, στον οποίο δραστηριοποιείται η Εταιρεία (π.χ. “Επιθεώρησης Υγείας” κ.λ.π.), καθώς και στον ημερήσιο οικονομικό τύπο (π.χ. ΕΞΠΡΕΣ, ΗΜΕΡΗΣΙΑ, ΚΕΡΔΟΣ). Παράλληλα, το έργο της εταιρείας προβάλλεται και μέσω των ενεργών συμμετοχών της, ως εκθέτη και χορηγού, σε όλες τις σχετικές κλαδικές εκθέσεις και σε επιστημονικά συνέδρια (Ε.Ε.Μ.Υ.Υ., Ε.Σ.Δ.Υ., Επιστημονικό Κέντρο Management κ.λ.π).

Από την ίδρυσή της μέχρι και σήμερα καινοτομεί, συμμετέχει και υποστηρίζει τον λογιστικό εκσυγχρονισμό των Φορέων της Γενικής Κυβέρνησης (Ν.Π.Δ.Δ., Δ.Μ.Υ. κλπ).

Η διαδρομή της εταιρείας, συνοπτικά, ακολουθεί την παρακάτω μοναδική ιστορική πορεία:

loading
 • 2003

  2003

  2003

  May 1, 2003

  Ίδρυση της εταιρείας

  Ιδρύεται η πρώτη εταιρία αμιγώς προσανατολισμένη στο λογιστικό εκσυγχρονισμό των Φορέων του Δημοσίου Τομέα

 • 2004

  2004

  2004

  May 1, 2004

  Έναρξη παραγωγικής δραστηριότητας

  Έναρξη δραστηριότητας παροχής υπηρεσιών λογιστικού σχεδιασμού σε οντότητες του Δημοσίου Τομέα

 • 2005

  2005

  2005

  May 1, 2005

  Πιστοποίηση κατά ISO 9001

 • 2007

  2007

  2007

  November 30, 2007

  Πλήρης εξειδίκευση & δραστηριοποίηση στις Δημόσιες Μονάδες Υγείας

 • 2008

  2008

  2008

  November 30, 2008

  Αύξηση μετοχικού κεφαλαίου

 • 2013

  2013

  2013

  November 30, 2013

  Πιστοποίηση κατά ISO 27001

 • 2014

  2014

  2014

  November 30, 2014

  Ανάπτυξη του καινοτόμου εργαλείου “Inn_Balance”

 • 2017

  2017

  2017

  November 30, 2017

  Συμμετοχή με 50% στην εταιρία πληροφορικής “PublicSoft I.K.E.”

 • 2018

  2018

  2018

  November 30, 2018

  15 χρόνια συνεχούς παρουσίας

  Εισδοχή της εταιρίας στον Σύνδεσμο Εταιρειών Συμβούλων Management Ελλάδος (ΣΕΣΜΑ)

 • 2020

  2020

  2020

  October 3, 2020

  Πιστοποίηση του Συστήματος Διαχείρισης Επιχειρησιακής Συνέχειας – ΣΔΕΣ κατά ISO 22301

 • 2021

  2021

  2021

  March 1, 2021

  Πιστοποίηση του Συστήματος Διαχείρισης για την Καταπολέμηση της Δωροδοκίας (ΣΔΚΔ) ISO 37001

 • 2022

  2022

  2022

  March 1, 2022

  Πιστοποίηση του Συστήματος Περιβαλλοντικής Διαχείρισης ISO 14001

Χαρακτηριστικά

Ανταγωνιστικά Πλεονεκτήματα της ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ Α.Ε.:

 • Πλούσια εμπειρία στην οργάνωση, διαχείριση, εφαρμογή και υποστήριξη Μηχανογραφημένου Διπλογραφικού Συστήματος
 • Σαφή γνώση των διαδικασιών λειτουργίας των Οντοτήτων του Δημόσιου Τομέα
 • Ηγετική θέση στην αγορά των Δημόσιων Μονάδων Υγείας
 • Ολοκληρωμένη γνώση του εξελισσόμενου σχεδιασμού από πλευράς Υ.Υ.Κ.Α.
 • Δραστηριοποίηση σε πλήθος Δημόσιων Νοσοκομείων
 • Στελέχη υψηλής επιστημονικής και επαγγελματικής απόδοσης
 • Η ύπαρξη συμβουλευτικών προϊόντων
 • Γνώση όλων των μηχανογραφικών εφαρμογών