Δελτία Τύπου

Δελτία Τύπου

Η ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ Α.Ε. Χορηγός του Επετειακού 25ου Πανελλήνιου Συνεδρίου Management Υπηρεσιών Υγείας

30/11/2023

Η ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ Α.Ε. Υποστηρικτής του 24ου Πανελλήνιου Συνεδρίου Management Υπηρεσιών Υγείας
11/10/2022

Η ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ Α.Ε. Υποστηρικτής του 23ου Πανελλήνιου Συνεδρίου Management Υπηρεσιών Υγείας
13/12/2021

Η ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ Α.Ε. Μεγάλος Χορηγός του 22ου Πανελλήνιου Συνεδρίου Management Υπηρεσιών Υγείας
27/10/2020

Η ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ Α.Ε. στηρίζει το ΕΣΥ στην μάχη με τον κορωνοϊό
13/04/2020

Η ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ Α.Ε. Επίσημος Χορηγός του 21ου Πανελλήνιου Συνεδρίου Management Υπηρεσιών Υγείας
21/10/2019

Η ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ Α.Ε. Επίσημος Χορηγός του 20ου Πανελλήνιου Συνεδρίου Management Υπηρεσιών Υγείας
16/10/2018

Η ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ Α.Ε. Επίσημος Χορηγός του 19ου Πανελλήνιου Συνεδρίου Management Υπηρεσιών Υγείας
29/09/2017

Η ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ Α.Ε. Επίσημος Χορηγός του 18ου Πανελλήνιου Συνεδρίου Management Υπηρεσιών Υγείας
22/09/2016

Η ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ Α.Ε. Επίσημος Χορηγός του 17ου Πανελλήνιου Συνεδρίου Management Υπηρεσιών Υγείας
06/10/2015

Η ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ Α.Ε. στο 9ο Επιστημονικό Συνέδριο 'Δημόσια Διακυβέρνηση & Οικονομικό Management Νοσοκομείων'
25/06/2015

Η ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ Α.Ε. Επίσημος Χορηγός του 16ου Πανελλήνιου Συνεδρίου Management Υπηρεσιών Υγείας
07/10/2014

Η ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ Α.Ε. στο 5ο Επιχειρηματικό Συνέδριο Pharma & Health Conference
02/07/2014

Η ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ Α.Ε. στο 8ο Επιστημονικό Συνέδριο 'Χρηματοδότηση - Θεσμική καινοτομία - Ποιότητα'
23/06/2014

Πιστοποίηση κατά ISO 27001:2005 της ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΟΤΕΧΝΙΚΟΙ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ Α.Ε.
29/10/2013

Η ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ Α.Ε. Επίσημος Χορηγός του 15ου Πανελλήνιου Συνεδρίου Management Υπηρεσιών Υγείας
02/09/2013

Η ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ Α.Ε. Επίσημος Χορηγός του 14ου Πανελλήνιου Συνεδρίου Management Υπηρεσιών Υγείας
07/09/2012

Η ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ Α.Ε. στο Επιχειρηματικό Συνέδριο Pharma & Health Conference
17/07/2012

Η ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ Α.Ε. στο 6ο Επιστημονικό Συνέδριο 'Η πρόκληση της εισαγωγής των DRGs στα Νοσοκομεία'
06/06/2012

Η ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ Α.Ε. στο Ένθετο 'ΠΡΩΤΑΓΩΝΙΣΤΕΣ' της εφημερίδας 'ΚΕΡΔΟΣ'
02/05/2012

Η ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ Α.Ε. στο 7ο Πανελλήνιο Συνέδριο για την Διοίκηση, τα Οικονομικά και τις Πολιτικές της Υγείας
19/12/2011

Η ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ Α.Ε. για δεύτερη χρονιά, πρωτοπόρος στην υλοποίηση έργων Διπλογραφικού Λογιστικού Συστήματος στις Δημόσιες Μονάδες Υγείας
17/10/2011

Νέα πρωτιά για την ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ Α.Ε.
20/05/2011

Η ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ Α.Ε. στο 12ο Πανελλήνιο Επιστημονικό Συνέδριο Management Υπηρεσιών Υγείας & Κοινωνικής Φροντίδας
25/10/2010

Η ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ Α.Ε. στο 23rd European Association of Hospital Managers (EAHM)
17/09/2010

Ο πρώτος Ισολογισμός Δημόσιας Μονάδας Υγείας με SAP ERP, από την ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ Α.Ε.
25/02/2010