Δημοσιεύσεις

Δημοσιεύσεις

Κρατήσεις Ν.Π.Δ.Δ. ΠΔ 205/98 - 01/03/2023 - (Επιμέλεια της Επιστημονικής Ομάδας της ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ Α.Ε.)

Κρατήσεις Δ.Μ.Υ. ΠΔ 146/03 - 01/03/2023 - (Επιμέλεια της Επιστημονικής Ομάδας της ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ Α.Ε.)

Αποτύπωση της Οικονομικής Κατάστασης των Κρατικών Νοσοκομείων: Χρηματοοικονομική Ανάλυση των Δημοσιευμένων Ισολογισμών (2019-2021) της κας Ε. Λάζαρη

Περιοδικό 'Επιθεώρηση Υγείας' Τεύχος 190 Σεπτέμβριος - Δεκέμβριος 2023

Η Λειτουργική και Οικονομική Κατάσταση των Δημόσιων Νοσοκομείων κατά την Πενταετία 2014 - 2018, βάσει των Δημοσιευμένων Οικονομικών Καταστάσεων της κας Ε. Λάζαρη

Περιοδικό 'Επιθεώρηση Υγείας' Τεύχος 182 Ιανουάριος - Απρίλιος 2021

Συγκριτική Αξιολόγηση Οικονομικών Μεγεθών και Αποτελεσμάτων των Δημόσιων Νοσοκομείων Βάσει Δημοσιευμένων Ισολογισμών (2015 & 2016) της κας Ε. Λάζαρη

Ιστότοπος 'virus.com.gr' 09/11/2018

Συγκριτική Αξιολόγηση Οικονομικών Μεγεθών και Αποτελεσμάτων των Δημόσιων Νοσοκομείων Βάσει Δημοσιευμένων Ισολογισμών (2013-2015) της κας Ε. Λάζαρη

Περιοδικό 'Επιθεώρηση Υγείας' Τεύχος 167 Ιούλιος - Αύγουστος 2017

Αποτύπωση της Πραγματικής Οικονομικής Κατάστασης των Δημόσιων Νοσοκομείων κατά τα έτη 2013, 2014 & 2015 βάσει των Οικονομικών τους Καταστάσεων της κας Λάζαρη Ευαγγελίας

Ιστότοπος 'virus.com.gr' 23/03/2017

Οικονομικές Λειτουργίες του Φαρμακείου των κ.κ. Θ. Λάζαρη, Ξ. Θειακού

Περιοδικό 'Επιθεώρηση Υγείας' Τεύχος 160 Μάϊος - Ιούνιος 2016

Οικονομική Διαχείριση των Κλινικών Μελετών από τα Δημόσια Νοσοκομεία των κ.κ. Π.Αδάμ, Ι. Καραφύλλη

Ιστότοπος 'virus.com.gr' 11/04/2016

Η απαξίωση των εργαλείων του επιστημονικού management από τα Δημόσια Νοσοκομεία του κ. Θ. Λάζαρη

Ιστότοπος 'virus.com.gr' 17/02/2016

Παρακολούθηση Παγίας Προκαταβολής των κ.κ. Α. Δαβαρία, Π. Αδάμ

Περιοδικό 'Επιθεώρηση Υγείας' Τεύχος 158 Ιανουάριος - Φεβρουάριος 2016

Θέλουμε να κλείσει η μαύρη τρύπα του ΕΣΥ... του κ. Θ. Λάζαρη

Ιστότοπος 'virus.com.gr' 29/12/2015

Αξιολόγηση Οικονομικών Μεγεθών και Αποτελεσμάτων των Δημόσιων Μονάδων Υγείας, σύμφωνα με τις Οικονομικές Καταστάσεις της 31/12/2013 της κας Λάζαρη Ευαγγελίας

Περιοδικό 'Επιθεώρηση Υγείας' Τεύχος 155 Ιούλιος - Αύγουστος 2015

Παρακολούθηση Ενταλμάτων Προπληρωμής (Χ.Ε.Π.) των κ.κ. Α. Δαβαρία, Π. Αδάμ

Περιοδικό 'Επιθεώρηση Υγείας' Τεύχος 154 Μάϊος - Ιούνιος 2015

Κρατήσεις_2015 (Επιμέλεια της Επιστημονικής Ομάδας της ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ Α.Ε.)

Νέες Φορολογικές Υποχρεώσεις από 01/01/2014 των Ν.Π.Δ.Δ. (Επιμέλεια της Επιστημονικής Ομάδας της ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ Α.Ε. - Τελευταία ενημέρωση_08.05.2014)

Νέοι Συντελεστές Αποσβέσεων από 01/01/2013 (Επιμέλεια της Επιστημονικής Ομάδας της ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ Α.Ε.)

Κρατήσεις_2013 (Επιμέλεια της Επιστημονικής Ομάδας της ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ Α.Ε.)

Τεχνική Ανάλυση της Εγκυκλίου 31/10/2010 του Υ.Υ.Κ.Α. για τα Φάρμακα

Η Μετάβαση από το Απλογραφικό Σύστημα του Δημόσιου Λογιστικού στο Διπλογραφικό Σύστημα (Τα Κρατικά Νοσοκομεία μπροστά στη νέα πραγματικότητα)

Το Π.Δ. 146/2003 τομή στην Λογιστική & Κοστολογική Οργάνωση των Νοσοκομείων

Ο Ειδικός Λογαριασμός Λειτουργίας Απογευματινών Ιατρείων των Κρατικών Νοσοκομείων και η Λογιστική του Παρακολούθηση

Η Εφαρμογή του Διπλογραφικού Λογιστικού Συστήματος στα Πε.Σ.Υ. της χώρας μας. Ένα σήριαλ χωρίς τέλος...

Διπλογραφικό: Η νέα πρόκληση στη Δημόσια Υγεία