Όραμα και Αξίες

To όραμα μας

Να καινοτομούμε, να συμμετέχουμε και να υποστηρίζουμε τον λογιστικό εκσυγχρονισμό των φορέων του Δημοσίου τομέα, μέσω της εφαρμογής σύγχρονων μεθόδων και εργαλείων management.

 

Οι αξίες μας

Οι αξίες μας καθορίζουν τον τρόπο που λειτουργούμε και αποτυπώνουν την φιλοσοφία της ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ Α.Ε. και των ανθρώπων που δουλεύουν σε αυτήν.

  • Καινοτομία. Εφαρμόζουμε καινοτόμες λύσεις και αναλαμβάνουμε πρωτοβουλίες που αμφισβητούν παγιωμένες καταστάσεις.
  • Ποιότητα. Έχουμε ως επίκεντρο τον πελάτη και την ποιοτική του εξυπηρέτηση.
  • Αφοσίωση. Στόχος μας είναι να είμαστε οι καλύτεροι!
  • Υπευθυνότητα. Είμαστε συνεπείς σε ότι υποσχόμαστε.
  • Προσαρμοστικότητα. Παραμένουμε ευέλικτοι μέσα σε ένα διαρκώς μεταβαλλόμενο περιβάλλον.