Ηλεκτρονικές εφαρμογές

Σε μία εποχή που ο Δημόσιος τομέας σταδιακά μεταβαίνει στην ψηφιακή εποχή, σχεδιάζουμε και αναπτύσσουμε διαδικτυακές εφαρμογές που αποτελούν εργαλεία διοίκησης και παρέχουν άμεση και έγκυρη πληροφόρηση σχετικά με την οικονομική διαχείριση του φορέα.

Για τον παραπάνω σκοπό, δημιουργήσαμε τις παρακάτω λύσεις: