Εκπαίδευση προσωπικού

 

Καθώς το κυριότερο “μυστικό” για να έχει ένας Φορέας του Δημόσιου τομέα αποτελέσματα σήμερα και στο μέλλον, είναι η κατάλληλη κατάρτιση των εργαζομένων, θεωρούμε και δίνουμε ως έμφαση ως εταιρεία στην εκπαίδευση.

Αξιοποιώντας την πολύχρονη εμπειρία μας τόσο στο χώρο του δημόσιου τομέα όσο και στο χώρο του ιδιωτικού τομέα αλλά και την αποδεδειγμένη επιστημονική επάρκεια, παρέχουμε: 

  • Εκπαίδευση σε στελέχη των Οικονομικών Υπηρεσιών υπό μορφή σεμιναρίων, πρακτικών εφαρμογών και πρακτική εκπαίδευση κατά την εργασία (on the job training).
  • Έγκαιρη ενημέρωση σχετικά με τις αλλαγές που επέρχονται στο διαρκώς μεταβαλλόμενο νομοθετικό πλαίσιο.
  • Συμβουλευτικά προϊόντα:
“Λογιστικός Οδηγός των ΔΜΥ”, στον οποίο κωδικοποιούνται οι λειτουργίες και οι συνδεσμολογίες των δύο λογιστικών κυκλωμάτων (Δ.Λ.-Γ.Λ.) και αναφέρεται η χρήση και το περιεχόμενο των κυριότερων Κ.Α.Ε. του προϋπολογισμού των Μονάδων Υγείας. “Οδηγός των Μηνιαίων πινάκων του Υπουργείου Υγείας” στον οποίο αναλύεται η μεθοδολογία άντλησης των στοιχείων κάθε πίνακα του BI forms από τα αντίστοιχα μηχανογραφικά συστήματα των Νοσοκομείων.