12ο Πανελλήνιο Συνέδριο Management Υπηρεσιών Υγείας και Κοινωνικής Φροντίδας

Στις 22 – 24 Οκτωβρίου 2010 στη Σκαφιδιά Ηλείας διοργανώθηκε από την Ελληνική Εταιρεία Management Υπηρεσιών Υγείας (Ε.Ε.Μ.Υ.Υ.), το 12ο Πανελλήνιο Επιστημονικό Συνέδριο Management Υπηρεσιών Υγείας και Κοινωνικής Φροντίδας.