14ο Πανελλήνιο Συνέδριο Management Υπηρεσιών Υγείας

Στις 12 & 13 Οκτωβρίου 2012, στην Αθήνα (ξενοδοχείο ΤΙΤΑΝΙΑ) διοργανώθηκε από την Ελληνική Εταιρεία Management Υπηρεσιών Υγείας (Ε.Ε.Μ.Υ.Υ.) το 14ο Πανελλήνιο Συνεδρίο Management Υπηρεσιών Υγείας με γενικό συνεδριακό τίτλο “Καινοτομία στην Νοσοκομειακή Διοίκηση – Διεύθυνση”.