15ο Πανελλήνιο Συνέδριο Management Υπηρεσιών Υγείας

Στις 11-12 Οκτωβρίου 2013 στην Αθήνα (Ξενοδοχείο ΤΙΤΑΝΙΑ), διοργανώθηκε από την Ελληνική Εταιρεία Management Υπηρεσιών Υγείας (Ε.Ε.Μ.Υ.Υ.) το 15ο Πανελλήνιο Επιστημονικό Συνέδριο Management Υπηρεσιών Υγείας με γενικό συνεδριακό τίτλο “Αριστεία και Διαφάνεια στα Δημόσια Νοσοκομεία”.