17ο Πανελλήνιο Συνέδριο Management Υπηρεσιών Υγείας

Στις 16-17 Οκτωβρίου 2015 στην Αθήνα (Ξενοδοχείο ΤΙΤΑΝΙΑ), διοργανώθηκε από την Ελληνική Εταιρεία Management Υπηρεσιών Υγείας (Ε.Ε.Μ.Υ.Υ.) το 17ο Πανελλήνιο Επιστημονικό Συνέδριο Management Υπηρεσιών Υγείας με κεντρικό τίτλο ‘Χτίζοντας’ Νοσοκομειακά Στελέχη.