9ο Πανελλήνιο Επιστημονικό Συνέδριο Management Υπηρεσιών Υγείας και Κοινωνικής Φροντίδας

Στις 4-7 Οκτωβρίου 2007 στην Κέρκυρα, διοργανώθηκε από την Ελληνική Εταιρεία Management Υπηρεσιών Υγείας (Ε.Ε.Μ.Υ.Υ.) το 9ο Πανελλήνιο Επιστημονικό Συνέδριο Management Υπηρεσιών Υγείας.