9ο Συνέδριο του Επιστημονικού Κέντρου Management Νοσοκομείων

Στις 18 – 19 Ιουνίου 2015 στην Αθήνα (251 Γενικό Νοσοκομείο Αεροπορίας) διοργάνωθηκε από το Επιστημονικό Κέντρο Management Νοσοκομείων το 9ο Συνέδριο με γενικό συνεδριακό τίτλο ‘Δημόσια Διακυβέρνηση και Οικονομικό Management Νοσοκομείων’.