ΓΝΩΜ. ΣΛΟΤ 6/318/9.1.2004 ΕΑΝ ΤΑ ΑΥΛΑ ΠΑΓΙΑ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΟΛΟΣΧΕΡΗ ΑΠΟΣΒΕΣΗ ΤΟΥΣ ΕΞΑΚΟΛΟΥΘΟΥΝ ΝΑ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΟΥΝΤΑΙ ΛΟΓΙΣΤΙΚΑ ΜΕ ΑΞΙΑ ΕΝΟΣ ΛΕΠΤΟΥ ΤΟΥ ΕΥΡΩ Η ΟΧΙ

Διαβάστε σχετικά εδώ