Νέα Χρηματοοικονομική Ανάλυση (2014-2018) ICAP GROUP «Σύμβουλοι Επιχειρήσεων» – Απρίλιος 2020

Δημοσιεύθηκε το ανανεωμένο τεύχος της Χρηματοοικονομικής Ανάλυσης της ICAP με αντικείμενο την ανάλυση και διερεύνηση της εγχώριας αγοράς των συμβούλων επιχειρήσεων, με ενσωματωμένα τα στοιχεία των πρόσφατα Δημοσιευμένων Ισολογισμών του 2018 (Απρίλιος 2020).

Μεταξύ των κυριότερων επιχειρήσεων παροχής συμβουλευτικών υπηρεσιών που δραστηριοποιούνται στην εγχώρια αγορά και συμμετείχαν στην έρευνα (συνολικά 52), η ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΟΤΕΧΝΙΚΟΙ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ Α.Ε. κατατάσσεται στις εξής θέσεις με βάση τα δημοσιευμένα οικονομικά στοιχεία έτους 2018:

  • 32η βάσει πωλήσεων
  • 21η βάσει μικτών κερδών
  • 19η βάσει καθαρών κερδών
  • 21η βάσει κερδών EBITDA
  • 25η βάσει Ενεργητικού
  • 17η βάσει Ιδίων Κεφαλαίων