Ανακοινώσεις

Επιτυχής Επιθεώρηση για τα τρία πρότυπα διαχείρισης ISO της εταιρείας

Η εταιρεία ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΟΤΕΧΝΙΚΟΙ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ Α.Ε. ολοκλήρωσε με επιτυχία την ετήσια επιθεώρηση των Συστημάτων Διαχείρισης Ποιότητας, Ασφάλειας Πληροφοριών και Διαχείρισης Επιχειρησιακής Συνέχειας από τον φορέα πιστοποίησης ISONIKE. Συγκεκριμένα, στις 30/9/2021 στις εγκαταστάσεις της εταιρείας διενεργήθηκε από τον ανεξάρτητο φορέα πιστοποίησης ISONIKE η επιθεώρηση του Συστήματος Διαχείρισης Ποιότητας, σύμφωνα με τις απαιτήσεις της ισχύουσας έκδοσης του …

Επιτυχής Επιθεώρηση για τα τρία πρότυπα διαχείρισης ISO της εταιρείας Read More »