Εταιρική Πολιτική για την αντιμετώπιση του COVID-19

H ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΟΤΕΧΝΙΚΟΙ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΑΕ  με αίσθημα ευθύνης προς όλο της το προσωπικό, τους πελάτες της και το σύνολο της κοινωνίας, έχει ήδη προχωρήσει σε μια σειρά ενεργειών, συμβάλλοντας στον περιορισμό της εξάπλωσης του κορονοϊού (COVID-19). Συγκεκριμένα:

Τροποποιήσεις στην λειτουργία της εταιρείας

 • Έχει συσταθεί ομάδα διαχείρισης για την κρίση, ώστε να υπάρχει συντονισμός και ταχεία αντίδραση στις εξελίξεις.
 • Έχει αναπτυχθεί και βρίσκεται σε λειτουργία ένα ολοκληρωμένο πλάνο επιχειρησιακής συνέχειας για την όσο το δυνατόν απρόσκοπτη λειτουργία της εταιρείας και της παροχής των υπηρεσιών στους πελάτες της.
 • Έχουν εντοπιστεί οι κρίσιμες λειτουργίες της εταιρείας και έχουν σχεδιαστεί μέτρα που περιλαμβάνουν την διάθεση και την ανακατανομή των πόρων της εταιρείας για την διατήρησή τους σε περίπτωση ανάγκης.
 • Γίνεται επικοινωνία με τους προμηθευτές μας αναφορικά με τα δικά τους πλάνα επιχειρησιακής συνέχειας (BCP’s).
 • Εφαρμόζεται πολιτική τηλεργασίας για όλους τους εργαζόμενους, με προηγούμενη συνεννόηση με τους προϊστάμενους τους (remote working).
 • Εφαρμόζονται πολιτικές επικοινωνίας και συνεργασίας μέσω του διαδικτύου με χρήση των καταλλήλων εργαλείων λογισμικού.
 • Απαγορεύεται προσωρινά η είσοδος επισκεπτών στους χώρους της εταιρείας, εκτός από ειδικές περιπτώσεις.
 • Οι εργαζόμενοι της ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΟΤΕΧΝΙΚΟΙ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΑΕ δεν συμμετέχουν σε συναντήσεις, εκπαιδεύσεις και συνέδρια μέχρι να υπάρξει νεότερη ενημέρωση.
 • Παρέχεται άδεια ειδικού σκοπού για εργαζομένους, σύμφωνα με την Πράξη Νομοθετικού που εξέδωσε η κυβέρνηση.

Ταξίδια

 • Αναστέλλονται όλα τα ταξίδια στο εξωτερικό. Σε περίπτωση που κάποιος εργαζόμενος βρέθηκε στο εξωτερικό σε χώρα με τοπική μετάδοση COVID -19, μετά την επιστροφή του, θα εργάζεται από το σπίτι και θα παρακολουθεί την υγεία του για 14 ημέρες.
 • Αναβάλλονται τα επαγγελματικά ταξίδια εσωτερικού και αντικαθίστανται με τη χρήση εργαλείων απομακρυσμένης επικοινωνίας και συνεργασίας (web conference, tele conference κτλ.)
 • Αναστέλλονται όλες οι εκπαιδεύσεις, συνέδρια και συναντήσεις άνω των 5 ατόμων.
 • Ακυρώνονται όλες οι συναντήσεις με συνεργάτες που είτε προέρχονται είτε βρέθηκαν στον εξωτερικό. Εργαζόμενοι που τις προηγούμενες ημέρες συναντήθηκαν με συνεργάτες προερχόμενους από το εξωτερικό, από χώρες με τοπική μετάδοση COVID – 19 θα εργάζονται από το σπίτι τους και θα παρακολουθούν την υγεία τους για τις επόμενες 14 ημέρες.

Απολυμάνσεις – Υγιεινή

 • Σε όλους τους χώρους της εταιρείας διατίθενται αλκοολούχα απολυμαντικά και γίνεται τακτική απολύμανση των επιφανειών και του εξοπλισμού εργασίας.
 • Εφαρμόζεται προληπτική απολύμανση στους κοινόχρηστους χώρους της εταιρείας και στους χώρους εργασίας.
 • Ενεργοποιείται μηχανισμός εσωτερικής ειδοποίησης έτσι ώστε να ειδοποιείται άμεσα το σύνολο των εργαζομένων για σημαντικές πληροφορίες σχετικά με τον COVID-19.

Για οποιοδήποτε θέμα σχετικά με τον COVID – 19 και την εταιρική μας πολιτική, μπορείτε να απευθύνεστε στην ηλεκτρονική διεύθυνση info@kainotom.gr

 Οι οδηγίες που εκδίδονται, θα επικαιροποιούνται ανάλογα με τις εξελίξεις.

Τη δεδομένη χρονική στιγμή, για εμάς προτεραιότητα έχει η διασφάλιση της υγείας των ανθρώπων μας και κατ’ επέκταση των πελατών και των προμηθευτών μας. Απαραίτητοι σύμμαχοι σε αυτή την προσπάθεια είναι η ψυχραιμία και η έγκαιρη ενημέρωση από όλα τα εμπλεκόμενα μέρη. Το επόμενο διάστημα είμαστε όλοι συντονισμένοι και παρακολουθούμε τις νέες ενημερώσεις και οδηγίες.