Νέα Χρηματοοικονομική Ανάλυση (2015 – 2019) ICAP GROUP “Σύμβουλοι Επιχειρήσεων” – Μάιος 2021

Δημοσιεύθηκε το ανανεωμένο τεύχος της Χρηματοοικονομικής Ανάλυσης της ICAP με αντικείμενο την ανάλυση και διερεύνηση της εγχώριας αγοράς των συμβούλων επιχειρήσεων, με ενσωματωμένα τα στοιχεία των πρόσφατα Δημοσιευμένων Οικονομικών Καταστάσεων του 2019 (Μάιος 2021).

Μεταξύ των κυριότερων επιχειρήσεων παροχής συμβουλευτικών υπηρεσιών που δραστηριοποιούνται στην εγχώρια αγορά και συμμετείχαν στην έρευνα (συνολικά 40), η ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΟΤΕΧΝΙΚΟΙ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ Α.Ε. κατέλαβε το 2019 τις εξής θέσεις:

  • 21η βάσει μικτών κερδών
  • 21η βάσει καθαρών κερδών
  • 26η βάσει κερδών EBITDA
  • 29η βάσει Ενεργητικού
  • 20η βάσει Ιδίων Κεφαλαίων