Κλαδική Μελέτη ICAP Group – Σύμβουλοι Επιχειρήσεων – Νοέμβριος 2015

Σύμφωνα με την Κλαδική Μελέτη της ICAP, Νοέμβριος 2015 για τις επιχειρήσεις που δραστηριοπιούνται στον Κλάδο των Συμβουλευτικών Υπηρεσιών Διοίκησης, μεταξύ 58 εταιρειών του κλάδου, η ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΟΤΕΧΝΙΚΟΙ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ Α.Ε. κατέλαβε το 2014 τις εξής θέσεις:

  • 33η βάσει μικτών κερδών
  • 22η βάσει καθαρού αποτελέσματος
  • 38η βάσει κερδών EBITDA