Άρθρο κας Λάζαρη Ευαγγελίας στο Περιοδικό “Επιθεώρηση Υγείας”

Δείτε στον παρακάτω σύνδεσμο άρθρο της κας Λάζαρη Ευαγγελίας, στο Περιοδικό “Επιθεώρηση Υγείας”, τεύχος Ιουλίου – Αυγούστου με θέμα ‘Συγκριτική Αξιολόγηση Οικονομικών Μεγεθών και Αποτελεσμάτων των Δημόσιων Νοσοκομείων Βάσει Δημοσιευμένων Ισολογισμών (2013 – 2015)

Άρθρο