Χορηγίες της εταιρείας σε Επιστημονικά Συνέδρια Management Υπηρεσιών Υγείας

Η ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΟΤΕΧΝΙΚΟΙ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ Α.Ε. με την ενεργό συμμετοχή της ως εκθέτη και χορηγού, προβάλλει το έργο της σε όλες τις σχετικές κλαδικές εκθέσεις και επιστημονικά συνέδρια που αφορούν τα αντικείμενα δραστηριότητας της. Για το έτος 2014 η εταιρεία υποστηρίζει με την χορηγία της τα ακόλουθα επιστημονικά συνέδρια:

  1. 8ο Επιστημονικό Συνέδριο του Επιστημονικού Κέντρου Management Νοσοκομείων με θέμα ‘Χρηματοδότηση – Θεσμική Καινοτομία – Ποιότητα’, Αθήνα, 19 & 20 Ιουνίου 2014, Αμφιθέατρο ΕΡΡΙΚΟΣ ΝΤΥΝΑΝ
  2. Pharma & Health Conference 2014 με θέμα ‘Οικονομική Ανάπτυξη και Υγείας σε περίοδο οικονομικής κρίσης’, Αθήνα, Τετάρτη 02 Ιουλίου 2014, Divani Caravel
  3. 16ο Πανελλήνιο Συνέδριο Management Υπηρεσιών Υγείας της ΕΕΜΥΥ με θέμα ‘Το έξυπνο Νοσοκομείο’, Αθήνα, 17 & 18 Οκτωβρίου 2014, Hotel Titania