20ο Πανελλήνιο Συνέδριο Management Υπηρεσιών Υγείας

Στη 1 – 3 Νοεμβρίου 2018 διοργανώθηκε στην Αθήνα (ξενοδοχείο ΤΙΤΑΝΙΑ) από την Ελληνική Εταιρεία Management Υπηρεσιών Υγείας (Ε.Ε.Μ.Υ.Υ.) το 20ο Πανελλήνιο Επιστημονικό Συνέδριο Management Υπηρεσιών Υγείας με κεντρικό τίτλο «ΥΓΕΙΑ: η Στρατηγική της Διάκρισης»