20ο Πανελλήνιο Συνέδριο Management Υπηρεσιών Υγείας

Η ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΟΤΕΧΝΙΚΟΙ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ Α.Ε. Μεγάλος Χορηγός