Κλαδική Μελέτη ICAP Group – Σύμβουλοι Επιχειρήσεων – Μάιος 2019

Δημοσιεύθηκε η κλαδική μελέτη Συμβούλων Επιχειρήσεων της ICAP με αντικείμενο την ανάλυση και διερεύνηση της εγχώριας αγοράς των συμβούλων επιχειρήσεων, με ενσωματωμένα τα στοιχεία των πρόσφατα Δημοσιευμένων Ισολογισμών του 2017 (Μάιος 2019).


Μεταξύ των κυριότερων επιχειρήσεων παροχής συμβουλευτικών υπηρεσιών που δραστηριοποιούνται στην εγχώρια αγορά και πραγματοποιούν κύκλο εργασιών άνω των 500 χιλ. ευρώ (συνολικά 51), η ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΟΤΕΧΝΙΚΟΙ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ Α.Ε. κατατάσσεται στις εξής θέσεις:

  • 32η βάσει πωλήσεων
  • 24η βάσει μικτών κερδών
  • 16η βάσει καθαρών κερδών
  • 19η βάσει κερδών EBITDA
  • 29η βάσει Ενεργητικού
  • 19η βάσει Ιδίων Κεφαλαίων