Ο Διευθύνων Σύμβουλος της εταιρείας κ. Λάζαρης Θωμάς, Οικονομολόγος Υγείας, εκλέχθηκε στο Δ.Σ. της Ε.Ε.Μ.Υ.Υ.