ΑΠΟΦΑΣΗ Αριθμ. ΠΟΛ 1028/2014 (ΦΕΚ 245 Β/6-2-2014) ΠΑΡΑΚΡΑΤΗΣΗ ΦΟΡΟΥ ΑΠΟ ΤΟΥΣ ΦΟΡΕΙΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ, ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΘΕ ΕΙΔΟΥΣ ΑΓΑΘΩΝ Η ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ, ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΙΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΤΗΣ ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΥ 2 ΤΟΥ ΑΡΘΡΟΥ 64 ΤΟΥ Ν.4172/2013 ΚΑΘΩΣ ΚΑΙ ΧΡΟΝΟΣ ΚΑΙ ΤΡΟΠΟΣ ΑΠΟΔΟΣΗΣ ΤΟΥ

Διαβάστε σχετικά εδώ