Εγκύκλιοι

ΔΙΠΛΟΓΡΑΦΙΚΟ: ΑΠΟΦΑΣΗ Β2α/οικ. 70504/15-10-2019 ΚΑΘΟΡΙΣΜΟΣ ΠΡΟΥΠΟΘΕΣΕΩΝ ΑΝΑΘΕΣΗΣ ΤΗΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΔΙΠΛΟΓΡΑΦΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΓΕΝΙΚΗΣ – ΑΝΑΛΥΤΙΚΗΣ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΚΟΣΤΟΛΟΓΗΣΗΣ ΣΤΙΣ ΔΗΜΟΣΙΕΣ ΜΟΝΑΔΕΣ ΥΓΕΙΑΣ

ΔΙΠΛΟΓΡΑΦΙΚΟ: ΑΠΟΦΑΣΗ Β2α/οικ. 70504/15-10-2019 ΚΑΘΟΡΙΣΜΟΣ ΠΡΟΥΠΟΘΕΣΕΩΝ ΑΝΑΘΕΣΗΣ ΤΗΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΔΙΠΛΟΓΡΑΦΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΓΕΝΙΚΗΣ – ΑΝΑΛΥΤΙΚΗΣ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΚΟΣΤΟΛΟΓΗΣΗΣ ΣΤΙΣ ΔΗΜΟΣΙΕΣ ΜΟΝΑΔΕΣ ΥΓΕΙΑΣ Read More »

ΠΟΛ 1154/2016 ΣΥΣΤΗΜΑΤΙΚΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΤΩΝ ΔΙΑΤΑΞΕΩΝ ΠΕΡΙ ΠΑΡΑΓΡΑΦΗΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΤΩΝ Ν. 4270/2014, Ν. 4174/2013, Ν. 2362/1995, Ν.Δ. 321/1969 ΚΑΙ ΑΛΛΩΝ ΝΟΜΟΘΕΤΗΜΑΤΩΝ

ΠΟΛ 1154/2016 ΣΥΣΤΗΜΑΤΙΚΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΤΩΝ ΔΙΑΤΑΞΕΩΝ ΠΕΡΙ ΠΑΡΑΓΡΑΦΗΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΤΩΝ Ν. 4270/2014, Ν. 4174/2013, Ν. 2362/1995, Ν.Δ. 321/1969 ΚΑΙ ΑΛΛΩΝ ΝΟΜΟΘΕΤΗΜΑΤΩΝ Read More »

ΑΠΟΦΑΣΗ Αριθμ. ΠΟΛ 1124/29-4-2014 ΕΠΙΚΑΙΡΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΠΕΡΙ ΑΠΟΔΕΙΚΤΙΚΟΥ ΕΝΗΜΕΡΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΒΕΒΑΙΩΣΗ ΟΦΕΙΛΗΣ ΑΡΘΡΟΥ 12 ΤΟΥ Κ.Φ.Δ.

ΑΠΟΦΑΣΗ Αριθμ. ΠΟΛ 1124/29-4-2014 ΕΠΙΚΑΙΡΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΠΕΡΙ ΑΠΟΔΕΙΚΤΙΚΟΥ ΕΝΗΜΕΡΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΒΕΒΑΙΩΣΗ ΟΦΕΙΛΗΣ ΑΡΘΡΟΥ 12 ΤΟΥ Κ.Φ.Δ. Read More »

ΑΠΟΦΑΣΗ Αριθμ. ΠΟΛ 1028/2014 (ΦΕΚ 245 Β/6-2-2014) ΠΑΡΑΚΡΑΤΗΣΗ ΦΟΡΟΥ ΑΠΟ ΤΟΥΣ ΦΟΡΕΙΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ, ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΘΕ ΕΙΔΟΥΣ ΑΓΑΘΩΝ Η ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ, ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΙΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΤΗΣ ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΥ 2 ΤΟΥ ΑΡΘΡΟΥ 64 ΤΟΥ Ν.4172/2013 ΚΑΘΩΣ ΚΑΙ ΧΡΟΝΟΣ ΚΑΙ ΤΡΟΠΟΣ ΑΠΟΔΟΣΗΣ ΤΟΥ

ΑΠΟΦΑΣΗ Αριθμ. ΠΟΛ 1028/2014 (ΦΕΚ 245 Β/6-2-2014) ΠΑΡΑΚΡΑΤΗΣΗ ΦΟΡΟΥ ΑΠΟ ΤΟΥΣ ΦΟΡΕΙΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ, ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΘΕ ΕΙΔΟΥΣ ΑΓΑΘΩΝ Η ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ, ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΙΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΤΗΣ ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΥ 2 ΤΟΥ ΑΡΘΡΟΥ 64 ΤΟΥ Ν.4172/2013 ΚΑΘΩΣ ΚΑΙ ΧΡΟΝΟΣ ΚΑΙ ΤΡΟΠΟΣ ΑΠΟΔΟΣΗΣ ΤΟΥ Read More »