Αποτύπωση της Πραγματικής Οικονομικής Κατάστασης των Δημόσιων Νοσοκομείων κατά τα έτη 2013, 2014 & 2015 βάσει των Οικονομικών τους Καταστάσεων της κας Λάζαρη Ευαγγελίας

Διαβάστε σχετικά εδώ