Δημοσιεύσεις

Αποτύπωση της Οικονομικής Κατάστασης των Κρατικών Νοσοκομείων: Χρηματοοικονομική Ανάλυση των Δημοσιευμένων Ισολογισμών (2019-2021) της κας Ε. Λάζαρη

Αποτύπωση της Οικονομικής Κατάστασης των Κρατικών Νοσοκομείων: Χρηματοοικονομική Ανάλυση των Δημοσιευμένων Ισολογισμών (2019-2021) της κας Ε. Λάζαρη Διαβάστε σχετικά εδώ

Αποτύπωση της Οικονομικής Κατάστασης των Κρατικών Νοσοκομείων: Χρηματοοικονομική Ανάλυση των Δημοσιευμένων Ισολογισμών (2019-2021) της κας Ε. Λάζαρη Read More »

Η Λειτουργική και Οικονομική Κατάσταση των Δημόσιων Νοσοκομείων κατά την Πενταετία 2014 – 2018, Βάσει των Δημοσιευμένων Οικονομικών Καταστάσεων

Η Λειτουργική και Οικονομική Κατάσταση των Δημόσιων Νοσοκομείων κατά την Πενταετία 2014 – 2018, Βάσει των Δημοσιευμένων Οικονομικών Καταστάσεων Read More »

Συγκριτική Αξιολόγηση Οικονομικών Μεγεθών και Αποτελεσμάτων των Δημόσιων Νοσοκομείων Βάσει Δημοσιευμένων Ισολογισμών (2015 & 2016) της κας Ε. Λάζαρη

Συγκριτική Αξιολόγηση Οικονομικών Μεγεθών και Αποτελεσμάτων των Δημόσιων Νοσοκομείων Βάσει Δημοσιευμένων Ισολογισμών (2015 & 2016) της κας Ε. Λάζαρη Read More »

Συγκριτική Αξιολόγηση Οικονομικών Μεγεθών και Αποτελεσμάτων των Δημόσιων Νοσοκομείων Βάσει Δημοσιευμένων Ισολογισμών (2013-2015) της κας Ε. Λάζαρη

Συγκριτική Αξιολόγηση Οικονομικών Μεγεθών και Αποτελεσμάτων των Δημόσιων Νοσοκομείων Βάσει Δημοσιευμένων Ισολογισμών (2013-2015) της κας Ε. Λάζαρη Read More »

Αποτύπωση της Πραγματικής Οικονομικής Κατάστασης των Δημόσιων Νοσοκομείων κατά τα έτη 2013, 2014 & 2015 βάσει των Οικονομικών τους Καταστάσεων της κας Λάζαρη Ευαγγελίας

Αποτύπωση της Πραγματικής Οικονομικής Κατάστασης των Δημόσιων Νοσοκομείων κατά τα έτη 2013, 2014 & 2015 βάσει των Οικονομικών τους Καταστάσεων της κας Λάζαρη Ευαγγελίας Read More »