Δελτία Τύπου

Τέταρτη κατά σειρά πιστοποίηση της εταιρείας με βάση το ISO 37001:2016 για το Σύστημα κατά της Δωροδοκίας

Στις 6/7/2021 διενεργήθηκε με επιτυχία η επιθεώρηση της εταιρείας ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΟΤΕΧΝΙΚΟΙ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ Α.Ε. από τον φορέα πιστοποίησης ISONIKE για την πιστοποίηση του Συστήματος κατά της Δωροδοκίας (ABMS – Anti Bribery Management System) κατά ISO 37001:2016. Η εταιρεία ανταποκρινόμενη στην ανάγκη για την καταπολέμηση της δωροδοκίας και της διαφθοράς επιδεικνύει επαγγελματισμό, δικαιοσύνη και ακεραιότητα σε όλες …

Τέταρτη κατά σειρά πιστοποίηση της εταιρείας με βάση το ISO 37001:2016 για το Σύστημα κατά της Δωροδοκίας Read More »