Δελτία Τύπου

Η ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ Α.Ε. Χορηγός του Επετειακού 25ου Πανελλήνιου Συνεδρίου Management Υπηρεσιών Υγείας

Η ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ Α.Ε. Χορηγός του Επετειακού 25ου Πανελλήνιου Συνεδρίου Management Υπηρεσιών Υγείας Διαβάστε σχετικά εδώ

Η ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ Α.Ε. Χορηγός του Επετειακού 25ου Πανελλήνιου Συνεδρίου Management Υπηρεσιών Υγείας Read More »

Η ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ ΑΕ Χορηγός του 24ου Διεθνούς Συνεδρίου Management Υπηρεσιών Υγείας

Η ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ ΑΕ Χορηγός του 24ου Διεθνούς Συνεδρίου Management Υπηρεσιών Υγείας Διαβάστε σχετικά εδώ

Η ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ ΑΕ Χορηγός του 24ου Διεθνούς Συνεδρίου Management Υπηρεσιών Υγείας Read More »

Τέταρτη κατά σειρά πιστοποίηση της εταιρείας με βάση το ISO 37001:2016 για το Σύστημα κατά της Δωροδοκίας

Στις 6/7/2021 διενεργήθηκε με επιτυχία η επιθεώρηση της εταιρείας ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΟΤΕΧΝΙΚΟΙ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ Α.Ε. από τον φορέα πιστοποίησης ISONIKE για την πιστοποίηση του Συστήματος κατά της Δωροδοκίας (ABMS – Anti Bribery Management System) κατά ISO 37001:2016. Η εταιρεία ανταποκρινόμενη στην ανάγκη για την καταπολέμηση της δωροδοκίας και της διαφθοράς επιδεικνύει επαγγελματισμό, δικαιοσύνη και ακεραιότητα σε όλες

Τέταρτη κατά σειρά πιστοποίηση της εταιρείας με βάση το ISO 37001:2016 για το Σύστημα κατά της Δωροδοκίας Read More »

Η ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ Α.Ε. Υποστηρικτής του 23ου Πανελλήνιου Συνεδρίου Management Υπηρεσιών Υγείας.

Η ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ Α.Ε. Υποστηρικτής του 23ου Πανελλήνιου Συνεδρίου Management Υπηρεσιών Υγείας. Διαβάστε σχετικά εδώ

Η ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ Α.Ε. Υποστηρικτής του 23ου Πανελλήνιου Συνεδρίου Management Υπηρεσιών Υγείας. Read More »