Γνωματεύσεις

ΓΝΩΜ. ΣΛΟΤ 6/318/9.1.2004 ΕΑΝ ΤΑ ΑΥΛΑ ΠΑΓΙΑ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΟΛΟΣΧΕΡΗ ΑΠΟΣΒΕΣΗ ΤΟΥΣ ΕΞΑΚΟΛΟΥΘΟΥΝ ΝΑ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΟΥΝΤΑΙ ΛΟΓΙΣΤΙΚΑ ΜΕ ΑΞΙΑ ΕΝΟΣ ΛΕΠΤΟΥ ΤΟΥ ΕΥΡΩ Η ΟΧΙ

ΓΝΩΜ. ΣΛΟΤ 6/318/9.1.2004 ΕΑΝ ΤΑ ΑΥΛΑ ΠΑΓΙΑ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΟΛΟΣΧΕΡΗ ΑΠΟΣΒΕΣΗ ΤΟΥΣ ΕΞΑΚΟΛΟΥΘΟΥΝ ΝΑ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΟΥΝΤΑΙ ΛΟΓΙΣΤΙΚΑ ΜΕ ΑΞΙΑ ΕΝΟΣ ΛΕΠΤΟΥ ΤΟΥ ΕΥΡΩ Η ΟΧΙ Read More »

Νο 253 ΓΝΩΜ. 2243/1995 ΑΞΙΑ ΜΕ ΤΗΝ ΟΠΟΙΑ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΟΥΝΤΑΙ ΤΑ ΠΑΡΑΔΙΔΟΜΕΝΑ ΣΤΟΝ Ο.Δ.Δ.Υ. ΓΙΑ ΕΚΠΟΙΗΣΗ ΚΙΝΗΤΑ ΠΡΑΓΜΑΤΑ ΚΑΙ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΟΥΜΕΝΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΤΟΥ Γ.Λ.Σ.

Νο 253 ΓΝΩΜ. 2243/1995 ΑΞΙΑ ΜΕ ΤΗΝ ΟΠΟΙΑ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΟΥΝΤΑΙ ΤΑ ΠΑΡΑΔΙΔΟΜΕΝΑ ΣΤΟΝ Ο.Δ.Δ.Υ. ΓΙΑ ΕΚΠΟΙΗΣΗ ΚΙΝΗΤΑ ΠΡΑΓΜΑΤΑ ΚΑΙ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΟΥΜΕΝΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΤΟΥ Γ.Λ.Σ. Read More »

Νο 236 ΓΝΩΜ. 2221/1995 ΛΟΓΙΣΤΙΚΟΣ ΧΕΙΡΙΣΜΟΣ ΠΑΡΑΚΡΑΤΟΥΜΕΝΟΥ ΦΟΡΟΥ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ ΑΠΟ ΠΩΛΗΣΕΙΣ ΠΡΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΔΗΜΟΣΙΟ, ΔΗΜΟΣΙΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΚΑΙ Ν.Π.Δ.Δ.

Νο 236 ΓΝΩΜ. 2221/1995 ΛΟΓΙΣΤΙΚΟΣ ΧΕΙΡΙΣΜΟΣ ΠΑΡΑΚΡΑΤΟΥΜΕΝΟΥ ΦΟΡΟΥ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ ΑΠΟ ΠΩΛΗΣΕΙΣ ΠΡΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΔΗΜΟΣΙΟ, ΔΗΜΟΣΙΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΚΑΙ Ν.Π.Δ.Δ. Read More »

Νο 171 ΓΝΩΜ. 2083/1993 α) ΔΙΑΧΩΡΙΣΜΟΣ ΑΞΙΑΣ ΚΤΗΣΕΩΣ ΑΚΙΝΗΤΟΥ ΣΕ ΑΞΙΑ ΚΤΙΣΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΟΙΚΟΠΕΔΟΥ, β) ΛΟΓΙΣΤΙΚΟΣ ΧΕΙΡΙΣΜΟΣ ΤΗΣ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΗΣΕΩΣ ΕΙΔΙΚΟΥ ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟΥ

Νο 171 ΓΝΩΜ. 2083/1993 α) ΔΙΑΧΩΡΙΣΜΟΣ ΑΞΙΑΣ ΚΤΗΣΕΩΣ ΑΚΙΝΗΤΟΥ ΣΕ ΑΞΙΑ ΚΤΙΣΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΟΙΚΟΠΕΔΟΥ, β) ΛΟΓΙΣΤΙΚΟΣ ΧΕΙΡΙΣΜΟΣ ΤΗΣ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΗΣΕΩΣ ΕΙΔΙΚΟΥ ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟΥ Read More »