Ίδρυση της εταιρείας

Ιδρύεται η πρώτη εταιρία αμιγώς προσανατολισμένη στο λογιστικό εκσυγχρονισμό των Φορέων του Δημοσίου Τομέα