10 Χρόνια της ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΟΤΕΧΝΙΚΟΙ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ Α.Ε.

Δέκα χρόνια (Δεκ. 2003 – Δεκ. 2013) λειτουργίας συμπλήρωσε η ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ Οικονομοτεχνικοί Σύμβουλοι ΑΕ. Στα δέκα αυτά χρόνια, υπήρξε η αξιόπιστη και ολοκληρωμένη λύση στην εφαρμογή με επιστημονικό τρόπο του θεσμού της λογιστικής τυποποίησης και του λογιστικού σχεδιασμού στους Ο.Τ.Α. και τις Δ.Μ.Υ.

Η διαδρομή της εταιρείας συνοπτικά, ακολουθεί την παρακάτω μοναδική ιστορική πορεία:

Δεκέμβριος 2003: Ίδρυση της εταιρείας με σκοπό να συμβάλλει στον λογιστικό εκσυγχρονισμό των φορέων του Δημόσιου Τομέα.

2004-2006: Παρέχει εξειδικευμένες υπηρεσίες για την λογιστική υποστήριξη του λογιστικού σχεδιασμού κυρίως σε Ο.Τ.Α. και Δ.Μ.Υ. Πάνω από 60 Ο.Τ.Α. ήταν πελάτες της το διάστημα αυτό. Συμμετέχει στην διαμόρφωση ενός εκσυγχρονιστικού πλαισίου λειτουργίας των Μονάδων Υγείας του Ε.Σ.Υ. Σε κάθε προσπάθεια εισαγωγής νέων μεθόδων για την αποτελεσματική διοίκηση και παρακολούθηση της λειτουργίας των Δημόσιων Μονάδων Υγείας, τα στελέχη της ήταν παρόντα. Όπως, συμμετοχή στην Ομάδα Εργασίας Εκπόνησης του ΠΔ 146/2003, Εκπόνηση του Λογιστικού Σχεδιασμού στα πλαίσια του έργου «Πιλοτική – Ερευνητική Εφαρμογή του Δ.Λ.Σ. στο Σισμανόγλειο Νοσοκομείο και τις Κεντρικές Υπηρεσίες του Β΄ ΠεΣΥΠ», κλπ.

Παράλληλα αναπτύσσει σε CD το καινοτόμο προϊόν «Σύστημα Εκπαίδευσης και Οδηγός Ανάπτυξης και Εφαρμογής του Κλαδικού Λογιστικού Σχεδίου των Δημόσιων Μονάδων Υγείας». Με τον τρόπο αυτό συμβάλει και βοηθά τα στελέχη των Δημόσιων Νοσοκομείων της χώρας μας, στην επιτυχή και ορθή εφαρμογή του Διπλογραφικού Συστήματος.

Το έτος 2005 η εταιρεία πιστοποιείται με ISO 9001:2008 από τον φορέα πιστοποίησης TUV HELLAS Α.Ε.

2007-2013: Πλήρης εξειδίκευση και δραστηριοποίηση στο χώρο των Δημοσίων Μονάδων Υγείας. Καθοριστική συμβολή στην λογιστική και κοστολογική οργάνωση των Δ.Μ.Υ. Κατέχει το 25% της αγοράς των Δ.Μ.Υ.

Το 2008 πραγματοποιεί αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου και επενδύει στον εκσυγχρονισμό των εγκαταστάσεων και στην ανανέωση του μηχανογραφικού εξοπλισμού της.

Το 2013 πιστοποιείται από τον φορέα πιστοποίησης ISOQAR, σύμφωνα με το εξαιρετικά απαιτητικό πρότυπο ISO 27001:2005 για τη διαχείριση ασφάλειας των πληροφοριών. Με την πιστοποίηση αυτή η ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ Α.Ε. είναι η μοναδική εταιρία που δραστηριοποιείται στο χώρο των δημόσιων νοσοκομείων και του ευρύτερου δημοσίου τομέα, εφαρμόζοντας Σύστημα Διαχείρισης Ασφάλειας Πληροφοριών ,για την παροχή υπηρεσιών λογιστικής υποστήριξης.

Το 2013 εντάσσεται στον κατάλογο των Ιδιωτικών Ελεγκτικών Εταιρειών του Ε.Ο.Π.Π.Υ. ως ένωση εταιρειών με την GRAND THORNTON Α.Ε.

Όλα αυτά τα χρόνια, η εταιρεία μας με την ενεργό συμμετοχή της ως χορηγού – υποστηρικτή, συνδράμει στην υλοποίηση των Επιστημονικών Συνεδρίων που έχουν ως αντικείμενο την Διοίκηση του Ε.Σ.Υ.

Υποδεχόμαστε την νέα χρονιά 2014 με τη νέα εφαρμογή “Inn_Balance” που αποτελεί ένα καινοτόμο εργαλείο για την κάλυψη των αναγκών των Δ.Μ.Υ. που προέκυψαν από την υποχρεωτική εφαρμογή της Αναλυτικής Λογιστικής.

Από την ίδρυσή της μέχρι και σήμερα καινοτομεί, συμμετέχει και υποστηρίζει τον λογιστικό εκσυγχρονισμό των Φορέων της Γενικής Κυβέρνησης (Ν.Π.Δ.Δ, Δ.Μ.Υ. κλπ).

Με τα καταξιωμένα στελέχη της και την σημαντική εμπειρία, η συμβολή της εταιρείας στην εισαγωγή του θεσμού της λογιστικής τυποποίησης και του λογιστικού σχεδιασμού των Δ.Μ.Υ., των Ν.Π.Δ.Δ και των Ο.Τ.Α. ήταν καθοριστική. Η πλήρης ικανοποίηση των πελατών, με την παροχή υψηλής ποιότητας υπηρεσιών, η ανάπτυξη αμοιβαίων σχέσεων εμπιστοσύνης και σεβασμού καθώς και η ανταπόκριση και η πλήρης κάλυψη των πελατών μας, στις νέες ανάγκες τους, είναι το πάθος και η δέσμευσή μας.

 

Συνεχίζουμε…