ΔΙΠΛΟΓΡΑΦΙΚΟ: ΑΠΟΦΑΣΗ Β2α/οικ. 70504/15-10-2019 ΚΑΘΟΡΙΣΜΟΣ ΠΡΟΥΠΟΘΕΣΕΩΝ ΑΝΑΘΕΣΗΣ ΤΗΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΔΙΠΛΟΓΡΑΦΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΓΕΝΙΚΗΣ – ΑΝΑΛΥΤΙΚΗΣ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΚΟΣΤΟΛΟΓΗΣΗΣ ΣΤΙΣ ΔΗΜΟΣΙΕΣ ΜΟΝΑΔΕΣ ΥΓΕΙΑΣ

Διαβάστε σχετικά εδώ