ΕΓΓΡΑΦΟ 7/2-1-2012 ΚΩΔΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΤΩΝ ΚΡΑΤΗΣΕΩΝ ΠΟΥ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΠΑΡΑΚΡΑΤΟΥΝ ΟΙ ΦΟΡΕΙΣ ΤΟΥ ΑΡΘΡΟΥ 9 ΤΟΥ Ν. 3580/07, ΣΤΙΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΥΛΙΚΩΝ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ, ΤΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΥΓΕΙΑΣ (Π.Π.Υ.Υ.)

Διαβάστε σχετικά εδώ