ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ 445/28-1-2013 ΕΠΙΚΑΙΡΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΚΩΔΙΚΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΩΝ ΚΡΑΤΗΣΕΩΝ ΠΟΥ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΠΑΡΑΚΡΑΤΟΥΝ ΟΙ ΦΟΡΕΙΣ ΤΟΥ ΑΡΘΡΟΥ 9 ΤΟΥ Ν. 3580/2007, ΣΤΙΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΥΛΙΚΩΝ, ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΙ ΦΑΡΜΑΚΩΝ ΤΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΥΓΕΙΑΣ (Π.Π.Υ.Υ.)

Διαβάστε σχετικά εδώ