Ημερίδα: Δημόσιος Τομέας (Οικονομική Διαχείριση – Λογιστική Τυποποίηση Εμπειρίες – Προοπτικές) Α.Ε.Ι. Πειραιά Τ.Τ.

Την Δευτέρα 30/5/2016 διοργανώθηκε από το Τμήμα Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής του Α.Ε.Ι. ΠΕΙΡΑΙΑ Τ.Τ. ημερίδα με θέμα «Δημόσιος Τομέας / Οικονομική Διαχείριση – Λογιστική Τυποποίηση / Εμπειρίες – Προοπτικές».