Εισήγηση του κ. Λάζαρη Θωμά, Διευθύνοντα Συμβούλου στην Ημερίδα του Α.Ε.Ι. ΠΕΙΡΑΙΑ Τ.Τ.

Την Δευτέρα 30/5/2016 διοργανώθηκε από το Τμήμα Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής του Α.Ε.Ι. ΠΕΙΡΑΙΑ Τ.Τ. ημερίδα με θέμα «Δημόσιος Τομέας / Οικονομική Διαχείριση – Λογιστική Τυποποίηση / Εμπειρίες – Προοπτικές».

Αντικείμενο της εισήγησης του κ. Λάζαρη Θωμά, Διευθύνοντα Συμβούλου της εταιρείας, ήταν «Η πορεία υλοποίησης και οι προοπτικές της Λογιστικής Τυποποίησης στις Δημόσιες Μονάδες Υγείας»

Στην ημερίδα συμμετείχαν επίσης, με εισηγήσεις τους οι κα Μηλιάκου Σταυρούλα, Γενική Διευθύντρια Δημοσιονομικής Πολιτικής και Προϋπολογισμού του Γ.Λ.Κ., κα Φίλιου Ουρανία, Προϊστάμενη Τμήματος Σχεδιασμού και Υποστήριξης της Διεύθυνσης Προϋπολογισμού Γενικής Κυβέρνησης, κα Τσιαντή Βασιλική, Επίτροπος Ελεγκτικού Συνεδρίου, κα Τασιοπούλου Διονυσία, Προπτυχιακή Σπουδάστρια, κ. Καραγιλάνης Στέλιος, Οικονομικός και Λογιστικός Σύμβουλος ΟΤΑ και ΝΠΔΔ.

Επίσης έγινε παρουσίαση διπλωματικών εργασιών μεταπτυχιακών φοιτητών.