ΠΟΛ 1118/2-8-2010 ΠΑΡΟΧΗ ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΕΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΒΟΛΗ ΦΠΑ ΣΤΙΣ ΑΜΟΙΒΕΣ ΣΥΜΒΟΛΑΙΟΓΡΑΦΩΝ, ΔΙΚΑΣΤΙΚΩΝ ΕΠΙΜΕΛΗΤΩΝ, ΔΙΚΗΓΟΡΩΝ, κ.λπ. ΠΟΥ ΥΠΑΓΟΝΤΑΙ ΣΤΟ ΦΠΑ ΑΠΟ 1.7.2010

Διαβάστε σχετικά εδώ