Κλαδική Μελέτη ICAP Group – Σύμβουλοι Επιχειρήσεων – Σεπτέμβριος 2017

Δημοσιεύθηκε η Κλαδική Μελέτη της ICAP με αντικείμενο την ανάλυση και διερεύνηση της εγχώριας αγοράς των συμβούλων επιχειρήσεων (Σεπτέμβριος 2017). Μεταξύ των κυριότερων επιχειρήσεων παροχής συμβουλευτικών υπηρεσιών που δραστηριοποιούνται στην εγχώρια αγορά και συμμετείχαν στην έρευνα (συνολικά 71), η ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΟΤΕΧΝΙΚΟΙ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ Α.Ε. εμφανίζεται στις εξής θέσεις:

  • 29η βάσει καθαρών κερδών
  • 33η βάσει κερδών EBITDA
  • 41η βάσει μικτών κερδών