Εγκύκλιοι

ΠΟΛ 1140/8-12-2006 ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΕΞΟΦΛΗΣΗΣ ΤΙΤΛΩΝ ΠΛΗΡΩΜΗΣ Η ΕΠΙΣΤΡΟΦΗΣ – ΕΞΟΦΛΗΣΗ ΜΕ ΕΝΤΟΛΗ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ – ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΘΕΜΑΤΩΝ ΕΞΟΦΛΗΣΗΣ ΤΙΤΛΩΝ ΠΛΗΡΩΜΗΣ Η ΕΠΙΣΤΡΟΦΗΣ

ΠΟΛ 1140/8-12-2006 ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΕΞΟΦΛΗΣΗΣ ΤΙΤΛΩΝ ΠΛΗΡΩΜΗΣ Η ΕΠΙΣΤΡΟΦΗΣ – ΕΞΟΦΛΗΣΗ ΜΕ ΕΝΤΟΛΗ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ – ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΘΕΜΑΤΩΝ ΕΞΟΦΛΗΣΗΣ ΤΙΤΛΩΝ ΠΛΗΡΩΜΗΣ Η ΕΠΙΣΤΡΟΦΗΣ Read More »

ΥΠΟΥΡΓΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΥ5γ/Γ.Π./Οίκ. 75762/05 (ΦΕΚ 1037 Β/21-7-2005) ΣΥΣΤΑΣΗ ΕΙΔΙΚΩΝ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΩΝ ΚΟΝΔΥΛΙΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ & ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ (Ε.Λ.Κ.Ε.Α.) ΣΤΙΣ ΔΙΟΙΚΗΣΕΙΣ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ (Δ.Υ.ΠΕ.)

ΥΠΟΥΡΓΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΥ5γ/Γ.Π./Οίκ. 75762/05 (ΦΕΚ 1037 Β/21-7-2005) ΣΥΣΤΑΣΗ ΕΙΔΙΚΩΝ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΩΝ ΚΟΝΔΥΛΙΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ & ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ (Ε.Λ.Κ.Ε.Α.) ΣΤΙΣ ΔΙΟΙΚΗΣΕΙΣ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ (Δ.Υ.ΠΕ.) Read More »

ΔΙΠΛΟΓΡΑΦΙΚΟ: ΑΠΟΦΑΣΗ Δ4δ/Οικ.5481/00 (ΦΕΚ 458 Β/4-4-2000) ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΔΙΠΛΟΓΡΑΦΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΓΕΝΙΚΗΣ – ΑΝΑΛΥΤΙΚΗΣ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΚΟΣΤΟΛΟΓΗΣΗΣ

ΔΙΠΛΟΓΡΑΦΙΚΟ: ΑΠΟΦΑΣΗ Δ4δ/Οικ.5481/00 (ΦΕΚ 458 Β/4-4-2000) ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΔΙΠΛΟΓΡΑΦΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΓΕΝΙΚΗΣ – ΑΝΑΛΥΤΙΚΗΣ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΚΟΣΤΟΛΟΓΗΣΗΣ Read More »

ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ 2024709/601/0026/8-4-98 (ΦΕΚ 431 Β/7-5-1998) ΠΕΡΙ ΚΑΘΟΡΙΣΜΟΥ ΤΩΝ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ ΤΩΝ ΔΑΠΑΝΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΓΙΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΚΑΙ ΕΡΓΑΣΙΕΣ

ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ 2024709/601/0026/8-4-98 (ΦΕΚ 431 Β/7-5-1998) ΠΕΡΙ ΚΑΘΟΡΙΣΜΟΥ ΤΩΝ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ ΤΩΝ ΔΑΠΑΝΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΓΙΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΚΑΙ ΕΡΓΑΣΙΕΣ Read More »