Εγκύκλιοι

ΔΙΠΛΟΓΡΑΦΙΚΟ: ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ 53560/5-6-2013 ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΓΙΑ ΠΛΗΡΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΟΥ ΔΙΠΛΟΓΡΑΦΙΚΟΥ ΛΟΓΙΣΤΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ

ΔΙΠΛΟΓΡΑΦΙΚΟ: ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ 53560/5-6-2013 ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΓΙΑ ΠΛΗΡΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΟΥ ΔΙΠΛΟΓΡΑΦΙΚΟΥ ΛΟΓΙΣΤΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ Read More »

ΠΟΛ 1116/23-5-2013 ‘ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗ – ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ 1140/2006 ‘ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΕΞΟΦΛΗΣΗΣ ΤΙΤΛΩΝ ΠΛΗΡΩΜΗΣ Η ΕΠΙΣΤΡΟΦΗΣ – ΕΞΟΦΛΗΣΗ ΜΕ ΕΝΤΟΛΗ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ – ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΘΕΜΑΤΩΝ ΕΞΟΦΛΗΣΗΣ ΤΙΤΛΩΝ ΠΛΗΡΩΜΗΣ Η ΕΠΙΣΤΡΟΦΗΣ’

ΠΟΛ 1116/23-5-2013 ‘ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗ – ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ 1140/2006 ‘ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΕΞΟΦΛΗΣΗΣ ΤΙΤΛΩΝ ΠΛΗΡΩΜΗΣ Η ΕΠΙΣΤΡΟΦΗΣ – ΕΞΟΦΛΗΣΗ ΜΕ ΕΝΤΟΛΗ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ – ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΘΕΜΑΤΩΝ ΕΞΟΦΛΗΣΗΣ ΤΙΤΛΩΝ ΠΛΗΡΩΜΗΣ Η ΕΠΙΣΤΡΟΦΗΣ’ Read More »

ΕΓΓΡΑΦΟ 7/2-1-2012 ΚΩΔΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΤΩΝ ΚΡΑΤΗΣΕΩΝ ΠΟΥ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΠΑΡΑΚΡΑΤΟΥΝ ΟΙ ΦΟΡΕΙΣ ΤΟΥ ΑΡΘΡΟΥ 9 ΤΟΥ Ν. 3580/07, ΣΤΙΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΥΛΙΚΩΝ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ, ΤΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΥΓΕΙΑΣ (Π.Π.Υ.Υ.)

ΕΓΓΡΑΦΟ 7/2-1-2012 ΚΩΔΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΤΩΝ ΚΡΑΤΗΣΕΩΝ ΠΟΥ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΠΑΡΑΚΡΑΤΟΥΝ ΟΙ ΦΟΡΕΙΣ ΤΟΥ ΑΡΘΡΟΥ 9 ΤΟΥ Ν. 3580/07, ΣΤΙΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΥΛΙΚΩΝ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ, ΤΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΥΓΕΙΑΣ (Π.Π.Υ.Υ.) Read More »

ΠΟΛ 1118/2-8-2010 ΠΑΡΟΧΗ ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΕΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΒΟΛΗ ΦΠΑ ΣΤΙΣ ΑΜΟΙΒΕΣ ΣΥΜΒΟΛΑΙΟΓΡΑΦΩΝ, ΔΙΚΑΣΤΙΚΩΝ ΕΠΙΜΕΛΗΤΩΝ, ΔΙΚΗΓΟΡΩΝ, κ.λπ. ΠΟΥ ΥΠΑΓΟΝΤΑΙ ΣΤΟ ΦΠΑ ΑΠΟ 1.7.2010

ΠΟΛ 1118/2-8-2010 ΠΑΡΟΧΗ ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΕΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΒΟΛΗ ΦΠΑ ΣΤΙΣ ΑΜΟΙΒΕΣ ΣΥΜΒΟΛΑΙΟΓΡΑΦΩΝ, ΔΙΚΑΣΤΙΚΩΝ ΕΠΙΜΕΛΗΤΩΝ, ΔΙΚΗΓΟΡΩΝ, κ.λπ. ΠΟΥ ΥΠΑΓΟΝΤΑΙ ΣΤΟ ΦΠΑ ΑΠΟ 1.7.2010 Read More »